Nationaal verkeerskundecongres 2021

Indienen NVC-paper 2021

Met de uitvraag voor het schrijven van een NVC-paper bieden we iedere vakgenoot de mogelijkheid om nieuwe vakkennis en -ervaringen te delen. Hiermee borgen we het ‘kennis en ervaringen delen’ over de hele breedte van het vakgebied.

Criteria voor het inzenden van uw NVC-paper 2021

Algemeen

 • Begin uw bijdrage met een heldere samenvatting in maximaal 300 woorden.
 • Uw paper mag maximaal 3000 woorden bevatten.
 • Geef uw presentievoorkeur aan:
  • Sessie 30 minuten
  • Sessie Pecha Kucha ( maximaal 20 sheets, maximaal 8 minuten spreektijd)
  • Pitch (45 seconden) en een poster in de ontmoetingsruimte.
 • Geef uw papercategorie aan (presentatiepaper, discussiepaper, praktijkpaper)
 • Geef het hoofdthema aan waar uw paper op ingedeeld kan worden
  • verkeersveiligheid
  • gedrag
  • infrastructuur
  • verschillende modaliteiten
  • data
  • ruimte
  • beleid
  • duurzaamheid
  • techniek
  • distributie
  • toegankelijkheid
  • Anders

Catogorieën

Keuze uit deze drie categorieën papers:

1.         Vakkennis:

Deze paper biedt nieuwe, onderbouwde vakkennis op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, een studie of een evaluatie. Deze paper heeft een logische opbouw: aanleiding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies en aanbevelingen. Stellingen in deze paper zijn onderbouwd. Deze paper biedt auteurs een mogelijkheid tot valorisatie van onderzoeksresultaten.

2.         Praktijkkennis:

Deze paper beschrijft de ervaringen met toepassingen in de praktijk en heeft ook een logische opbouw: aanleiding, toepassing, ervaringen, conclusies en aanbevelingen. 

3.         Discussie:

Deze paper bevat een duidelijke discussie- en/of vraagstelling. Ook deze paper heeft een logische opbouw: Aanleiding, omschrijving onderwerp, doel van de discussie. Maar mag ook een grappig, pril of wild idee zijn.

   

Belangrijke Data

31 mei 2021: Sluiting Call for Papers
De deadline voor het indienen van een paper is 31 mei 2021.

 

Prijs voor de Beste Bijdrage

Als u een paper in de categorie Vakkennis instuurt, dingt u automatisch mee naar de prijs voor de Beste Bijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

  

Vragen?

Heeft u vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

  

Contactgegevens

 

Inzending
Papercategorie  *
  
 
  
 
  

 

 

Presentatievorm (voorkeur)  *
  
 
  
 
  

 

Hoofdthema van uw paper  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Verkeerskundecongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Verkeerskundecongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven