Trots op het NVC-programma 

Trots op het NVC-programma 

De ‘werkgroep paperselectie’ van de Raad van Advies  voor het Nationaal verkeerskundecongres is na het lezen en beoordelen van 63 ingezonden NVC- papers, ‘trots op het vakgebied’. De kwaliteit van de papers is hoog en het scala aan onderwerpen geeft het brede belang van het vakgebied aan voor de samenleving.  

Er zijn op de congresdag 31 oktober in The Hague Conference Center (New Babylon) 18 sessiezalen beschikbaar voor paperpresentaties.  De paperindieners die niet geselecteerd zijn voor een sessiezaal, krijgen de mogelijkheid om plenair een pitch te geven die refereert aan een poster in de ontmoetingsruimte.

Het aantal papers en met name de inhoudelijke kwaliteit maakten indruk op de Raad van Advies-leden. De thema’s variëren van gedrag naar data, van verkeersveiligheid naar wegontwerp, van onderzoek naar beleid en behandelen zowel huidige als toekomstige modaliteiten op alle schaalniveaus in de stad en op het platteland. De onderwerpen worden zowel in de breedte behandeld, dat wil zeggen integraal met andere disciplines, als in de diepte, bijvoorbeeld: ‘Wat is het effect van de zelfrijdende auto op het ontwerp van de turborotonde?’

Vakgebied
Met name de pitches zullen een actueel beeld geven van de aard en omvang van het vakgebied  en van het belang ervan voor de samenleving. Mede daarmee staan de ingediende papers op 31 oktober volledig in het teken van actualiteit en van transitie.  

Programma
De congresdag begint met een plenaire clinic ‘Omdenken’, die met name helpt om de hele dag optimaal kennis te absorberen, aldus trainer Pepijn Lagerwey. Zie voor het volledige programma

Praktijk
Naast de vakkennis op 31 oktober, staat op 30 oktober de praktijk centraal. Gastheer Zuid Holland biedt op  woensdagmiddag een aantal excursies aan naar innovatieve toepassingen, waaronder een reis naar de N470, de proeftuin voor energie-innovaties.

NVC Diner
Deze praktijkmiddag sluit af met het traditionele NVC-diner, waar Hoogleraar Hans Jeekel de prijs voor de beste hbo-scriptie uitreikt en drs Auke Hoekstra de meest hardnekkige fabels rond elektrische mobiliteit ontkracht.

Mis het dus niet, uw nationaal verkeerskundecongres op 30 en 31 oktober in Den Haag, bij gastheer Zuid Holland. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven