De top 16 van twee jaar hbo-scripties verkeer en vervoer

De top 16 van twee jaar hbo-scripties verkeer en vervoer

In totaal 16 ‘beste’ hbo-scripties zijn ingediend door zes hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Uit deze ‘beste scripties van de afgelopen twee jaar’ zijn drie scripties genomineerd voor de VerkeerskundePrijs 2019.  Eén scriptie krijgt van de jury een eervolle vermelding vanwege de opvallend essayistisch geschreven verhaal.  Op 30 oktober maakt  juryvoorzitter, hoogleraar Hans Jeekel de winnaar bekend tijdens het pré-congres van het Nationaal verkeerskundecongres in Hart Beach op Scheveningen.

De genomineerde scripties zijn: ‘Steun voor ADAS, draagvlakonderzoek naar Advanced Driver Assistance Systems op motorfietsen’, door Martijn Ciere van BUAS, ‘De belevenissen van de modelfietser, over het meebewegen van routebeleving bij de netwerktoedeling van fietsers in het MRDH-model’, door Frank de Winter, ook van BUAS, en ‘Verkeersveiligheid senioren’, door Rob Smit van Windesheim Flevoland.  Yelena Theyssen van Hogeschool PCVO Limburg/Diepenbeek krijgt een eervolle vermelding voor haar scriptie: ‘Stapvoets verweer, de onderbelichte, maar krachtige voetganger als nieuwe maatstaf.’

Alle scripties
Hieronder een overzicht van alle 16 scripties per opleiding, inclusief de genomineerden en de eervolle vermelding.  

Hogeschool PCVO Limburg/Diepenbeek:

Hogeschool Windesheim Flevoland:

NHL Stenden Hogeschool:

BUAS:

Hogeschool van Amsterdam:

Hogeschool Windesheim Zwolle:

Jury
De jury voor de VerkeerskundePrijs 2019 wordt gevormd door: Hans Jeekel, TU/e, Marleen Hovens, CROW, Jan Ploeger, TU/e en vertegenwoordiger van NVC-gastheer provincie Zuid-Holland, Jacob de Vries, Trajan  en Erik Brave, Sweco.

Ook benieuwd naar de winnaar?
Woon de uitreiking bij en meld u aan voor het pre-congres of ook voor het congres zelf: zie www.nationaalverkeerskundecongres.nl/aanmelden

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven