NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

Welke individuele en maatschappelijke waarde biedt het vakgebied mobiliteit? Wat zijn de uitgangspunten? Is het vakgebied op de goede weg? Zijn de fundamenten toekomstvast? Of moeten we ze herzien? Op basis van zeven ingediende blogs over de beweging van het vakgebied, legt dagvoorzitter Pieter Litjens op 4 febr tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 een aantal stellingen voor aan het publiek en bespreekt ze vervolgens met Daan Roovers: Wat zegt de filosofie bijvoorbeeld  over uitgangspunten, impact of de rol van experts?

Daan Roovers verdiepte zich tijdens haar ‘Denkerschap’ onder meer in mobiliteit en beschreef haar visie in het Boek ‘Mobiliteit ontmoet Filosofie’. Het Nationaal verkeerskundecongres biedt jaarlijks een moment om samen over de koers van het vakgebied te spreken. Voorafgaand aan dit periodieke NVC-vakmoment is een uitvraag gedaan naar visies op het vak. Zeven inzendingen zijn hiervoor ontvangen en intussen gepubliceerd. De inhoud van deze blogs vormen de basis voor het vakgesprek op 4 februari.


De zeven vakblogs zijn:

Bijwonen ‘vakbeweging’ op het NVC 2020/2, 4 februari
U kunt zich nog aanmelden voor het NVC en dit vakmoment bijwonen en meespreken. Zie: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/aanmelden Na aanmelding kunt u ook de sessies van NVC 2020/1 terugzien die op 29 oktober zijn gepresenteerd. Bovendien ontvangt u het boek 'Mobiliteit ontmoet Filosofie'. Bekijk het hele programma op www.nationaalverkeerskundecongres.nl/programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven