Nationaal verkeerskundecongres 2021

IV-Infra

Waar en hoe kunnen we de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren? Heeft een herinrichting het gewenste effect op de weggebruikers? Voldoen ontwerpen aan de technische én gebruikers-eisen? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken waar Iv-Infra beleidsmakers en wegbeheerders bij kan helpen. Iv-Infra maakt plannen voor mobiliteit en verkeer die haalbaar en maakbaar zijn, met oog voor draagvlak en acceptatie van maatregelen.

We ontwerpen wegen, fietsvoorzieningen, verkeerslichtenregelingen en bewegwijzeringsplannen en leiden verkeer in goede banen met slimme verkeersmanagementplannen voor weg en water. Het gebruik van infra onderzoeken we met professionele verkeersveiligheidsanalyses, parkeeronderzoeken en metingen, waarbij we steeds vaker gebruikmaken van nieuwe digitale databronnen. Met behulp van dynamische simulaties, 3D- en virtual reality-technieken toetsen we ontwerpen en verkeersveiligheidsissues vanuit het perspectief van de (weg)gebruikers.

Herbert Ticheloven en Bertjan de Boer kunnen u hierover alles vertellen tijdens de online expo. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.

« Naar het overzicht

Terug naar boven