Nationaal verkeerskundecongres 2021

Anco Verstraaten

Anco Verstraaten

Functie:
Coördinerend Beleidsmedewerker Verkeersveiligheid

Organisatie:
Provincie Utrecht

Anco Verstraaten werkt aan verkeersveiligheid en data binnen Utrecht en neemt deel aan de

landelijke Taskforce Verkeersveiligheidsdata. De provincie is opdrachtgever en actief betrokken in

de bouw en implementatie van de Verkeersveiligheidsmeter en presenteert dit op de NVC.

« Naar het overzicht

Terug naar boven