Anco Verstraaten

Anco Verstraaten

Functie:
Coördinerend Beleidsmedewerker Verkeersveiligheid

Organisatie:
Provincie Utrecht

Anco is Coördinerend Beleidsmedewerker Verkeersveiligheid bij de Provincie Utrecht. Hij is actief in de opzet van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, dat is de vertaling van het provinciale Mobiliteitsprogramma. Daarnaast ontwikkelt hij beleidsinstrumenten met behulp van uiteenlopende (verkeers)gegevens om daarmee te sturen op een risicogestuurd verkeers(veiligheids)beleid.

« Naar het overzicht

Terug naar boven