Nationaal verkeerskundecongres 2021

Floor van Dorresteijn

Floor van Dorresteijn

Functie:
Adviseur parkeren en mobiliteit

Organisatie:
Empaction

Sinds 2017 werkzaam bij Empaction. Floor heeft ervaring met beleid en uitvoering van parkeren binnen verschillende gemeenten, waaronder Breda, Tilburg en Delft. Daarbij adviseert ze zowel op de strategische kant van deelmobiliteit, als op de uitvoeringsvraagstukken die bij een gemeente spelen. Floor heeft daarnaast ook ervaring met vraagstukken op provinciaalniveau, zoals bij de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland.

« Naar het overzicht

Terug naar boven