Martin Kroon

Martin Kroon

Functie:
Oud-projectleider snelheidslimieten en rijgedrag VROM/Milieubeheer

Organisatie:
Het Nieuwe Rijden

Martin Kroon (1946) studeerde rechten aan de VU/Amsterdam. Van 1974 tot 1978 was hij inspectie-secretaris bij de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Z-H. Werkte van 1978 tot 1986 bij DGMH aan wetgeving milieugevaarlijke stoffen. Van 1986 tot 2006 vanuit VROM mede-verantwoordelijk voor integraal verkeersmilieubeleid en aanpak milieueffecten automobiliteit in NMP/SVV2 en internationale organisaties (EU/OESO/CEMT/ECE). Was expert en projectleider snelheidslimieten en zuiniger rijgedrag. Was initiator van Het Nieuwe Rijden als (succesvol) klimaatprogramma. Na pensionering promotor/instructeur HNR.

« Naar het overzicht

Terug naar boven