Nationaal verkeerskundecongres 2021

Nienke Stagge

Nienke Stagge

Functie:
Afstudeerstagiair provincie Fryslân (februari – juli 2021)

Organisatie:
provincie Fryslân

Nienke Stagge was student Ruimtelijke ontwikkeling aan de NHLStenden Hogeschool in

Leeuwarden en is inmiddels afgestudeerd. Van februari 2021 tot juli 2021 liep zij stage bij de

provincie Fryslân, waar zij haar afstudeeronderzoek uitvoerde. Tijdens deze stage is onderzocht in

hoeverre de richtlijnen van het CROW over de breedte van de doorfietsroutes aansluiten bij de

Friese situatie.

« Naar het overzicht

Terug naar boven