Nationaal verkeerskundecongres 2021

Raad van Advies

De ‘werkgroep paperselectie’ van de Raad van Advies voor het Nationaal verkeerskundecongres is na het lezen en beoordelen van 63 ingezonden NVC- papers, ‘trots op het vakgebied’. De kwaliteit van de papers is hoog en het scala aan onderwerpen geeft het brede belang van het vakgebied aan voor de samenleving.

Er zijn op de congresdag 31 oktober in The Hague Conference Center (New Babylon) 18 sessiezalen beschikbaar voor paperpresentaties. De paperindieners die niet geselecteerd zijn voor een sessiezaal, krijgen de mogelijkheid om plenair een pitch te geven die refereert aan een poster in de ontmoetingsruimte.

Het aantal papers en met name de inhoudelijke kwaliteit maakten indruk op de Raad van Advies-leden. De thema’s variëren van gedrag naar data, van verkeersveiligheid naar wegontwerp, van onderzoek naar beleid en behandelen zowel huidige als toekomstige modaliteiten op alle schaalniveaus in de stad en op het platteland. De onderwerpen worden zowel in de breedte behandeld, dat wil zeggen integraal met andere disciplines, als in de diepte, bijvoorbeeld: ‘Wat is het effect van de zelfrijdende auto op het ontwerp van de turborotonde?’ Bekijk hier alle ingediende papers.

Terug naar boven