Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Over het NVC

Het NVC is het jaarlijks kennis- en ontmoetingscongres voor verkeerskundigen en mobiliteitsspecialisten en -generalisten. Het programma richt zich op de volle vakbreedte; het congres is daarom ook interessant voor dataspecialisten of stedenbouwers die met mobiliteitsopgaven worstelen. Het congres wordt vormgegeven door vakprofessionals verkeer, vervoer en mobiliteit. Zij delen via papers niet alleen hun nieuwe vakkennis en vakervaringen, maar ook hun vakvisie met vakgenoten. Ontmoet vele vakgenoten van alle schaalniveaus en disciplines: overheden, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Het NVC wordt georganiseerd door kennisinstituut CROW en Acquire, media- en eventbedrijf van vaktitels op het gebied van mobiliteit, ruimte, woon, zorg & welzijn en duurzaam gebouwd. Deze samenwerking staat garant voor het bieden en verspreiden (tot in de haarvaten) van de hoogste mate van kennis en voor het verbinden van bestuurders en vakmensen op alle niveaus.    


Thema 2024: Ruimte voor Groene Mobiliteit

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, gastheer van het congres 2024, kent een rijke historie. Ook als het gaat om regionale samenwerking. De Metropoolregio geeft graag ruimte aan groen – dat zit zelfs in de naam. De visie van de Groene Metropoolregio biedt veel ruimte voor een leefbare omgeving, zowel in het weidse landschap als in de stad. De visie is uitgewerkt in vijf opgaven: de circulaire regio, de groene regio, de ontspannen regio, de productieve regio en de verbonden regio. Op het Nationaal Verkeerskundecongres brengen we die werelden samen en geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan groene mobiliteit. We dagen je uit om mee te denken en te doen.

Terug naar boven