Over het NVC

Het NVC is het jaarlijks kennis- en ontmoetingscongres voor verkeerskundigen en mobiliteitsspecialisten en -generalisten. Het programma richt zich op de volle vakbreedte; het congres is daarom ook interessant voor dataspecialisten of stedenbouwers die met mobiliteitsopgaven worstelen.
Het NVC wordt ook vormgegeven dóór vakprofessionals verkeer, vervoer en mobiliteit. Zij delen via papers niet alleen hun nieuwe vakkennis en vakervaringen, maar ook hun vakvisie met vakgenoten.
Op het NVC ontmoet je vele vakgenoten van alle schaalniveaus en disciplines: overheden, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Het NVC wordt georganiseerd door kennisinstituut CROW en Acquire, media- en eventbedrijf van vaktitels op het gebied van mobiliteit, ruimte, woon, zorg & welzijn en duurzaam gebouwd. Deze samenwerking staat garant voor het bieden en verspreiden (tot in de haarvaten) van de hoogste mate van kennis en voor het verbinden van bestuurders en vakmensen op alle niveaus.    


DIt is de gastheer van het NVC 2024


Terug naar boven