Programma

Het programma is onder voorbehoud.

 • TijdTitelSpreker
 • 12:45 - 13:15Ontvangst  20201029congreslocatie

  Log alvast in, check of alles werkt, neem een bakkie en ontmoet andere deelnemers en partners in de EXPO.

 • 13:15 - 13:20Welkom door Pieter Litjens  20201029congreslocatie

  Welkom door dagvoorzitter Pieter Litjens en uitleg tool en wat je deze middag mag verwachten.

 • 13:20 - 13:35Gedeputeerde Jeroen Olthof in gesprek de dagvoorzitter  20201029congreslocatie

  Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland Jeroen Olthof: "In Noord-Holland komen er tot 2040 ruim 350.000 woningen bij. Dat brengt extra mobiliteit met zich mee, van mensen én goederen. Als we dat op dezelfde manier blijven doen, staan we straks allemaal stil. Het moet dus anders, maar hoe?


  Corona heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat kon is gaan thuiswerken. Dat heeft grote invloed op de verkeersstromen. Zo staan er geen files meer en zijn we meer gaan fietsen en wandelen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken en welke kansen kunnen we aangrijpen zodat Noord-Holland niet alleen nu, maar ook over 30 jaar nog bereikbaar en mobiel is? Dat goederen op hun plek komen en mensen hun bestemming bereiken op een duurzame en veilige manier. Om in deze bijzondere tijd gastheer te mogen zijn van het Nationaal Verkeerskunde Congres, vind ik een grote eer. Juist nu is het belangrijk om elkaar te blijven zien, te leren kennen en kennis te delen. Ik hoop jullie daarom allemaal digitaal te mogen verwelkomen op 29 oktober a.s."

  Jeroen Olthof (Provincie Noord-Holland)

 • 13:35 - 14:05Debat over dilemma’s  20201029congreslocatie

  Debat over dilemma’s. En u wordt van harte uitgenodigd mee te praten via de chat.
   

  Dilemma 1: ( Beleid) De overheid investeert anti-cyclisch: vaak unimodaal en voor de langere termijn op basis van de kennis van dat moment. De corona-effecten hebben ons nieuwe potenties laten zien. Durven we het aan om echt slimmer te organiseren, gaan we het doen of blijven we hangen in de theorie?   

  Dilemma 2: (uitvoering) Waar zitten de dilemma’s voor meer ‘gedoogbeleid’ zodat we toch onze doelen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

  Dilemma 3: En jij? Waar kies je voor als professional: ben je conformerend of sta je op?
   

  Panelleden:

  • Mario Jacobs, wethouder Tilburg
  • Nina Veders, onderzoeker aan de HAN
  • John Pommer, directeur CROW-KpVV
  • Debatleider Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering  bij provincie Noord-Holland 

     

  Nina Veders (HAN), John Pommer (KpVV - CROW), Lindy Molenkamp (Provincie Noord-Holland), Mario Jacobs (gemeente Tilburg)

 • 14:10 - 14:20Vernieuwingsronde  20201029congreslocatie

  Kennismakingronde met de partners van het congres.

 • 14:20 - 14:45Netwerken  20201029congreslocatie

  Vergroot je netwerk: maak kennis met professionals die je nog niet kent en praat bij met bekenden via de unieke netwerkfunctie! Óf loop een virtueel rondje op de Expo en maak kennis met onze partners.

 • 14:45 - 15:151e ronde parallelsessies  20201029congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

 • 14:45 - 15:15Gezonde en actieve mobiliteit tijdens Corona en daarna  20201029congreslocatiecongreslocatie

  Een goede gezondheid is belangrijk. Het draagt voor veel mensen in belangrijke mate bij aan hun kwaliteit van leven. Houden we in het beleidsveld Mobiliteit voldoende rekening met gezondheid? Door de coronacrisis is dit een cruciale vraag geworden. In de sessie willen we ingaan op de uitdagingen en kansen voor gezonde en actieve mobiliteit in het tijdperk van Covid-19. Daarbij zullen we ook ingaan op de concrete maatregelen voor voetgangers en fietsers die in Nederland genomen zijn en welke niet.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blogs: 

  Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de anderhalvemetersamenleving 

  Gezonde Mobiliteit, een beleidsperspectief

   

  Wim Bot (Fietsersbond), Stephanie Akkaoui Hughes (De Verkeersonderneming)

 • 14:45 - 15:15Leidt Corona tot een nieuwe duurzame normaal?  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het Coronavirus heeft ons reis- en werkgedrag sterk veranderd. Dit nieuwe gedrag (deels) vasthouden biedt ook kansen. Kort na uitbraak van het virus hebben we een bedrijfsbrede enquête uitgezet, waarin medewerkers van Sweco-vestigingen in 5 landen zijn bevraagd over hun werk- en reisgedrag. Dit gaf inzicht in internationale verschillen in reis- en werkgedrag, en impact van Corona. Met een een tweede enquête in september 2020 maken we inzichtelijk of veranderingen in reis- en werkgedrag, percepties en attitudes ook op lange termijn stand houden. De resultaten van beide enquêtes zullen op het Nationaal Verkeerskundecongres worden gepresenteerd en bediscussieerd.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Een nieuwe duurzame normaal, leidt de Coronacrisis tot blijvende veranderingen in reis en werkgedrag

   

  Paul Plazier (Sweco), Willem Scheper (Sweco)

 • 14:45 - 15:15Baas in eigen straat  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  De burger is steeds mondiger en wil bij steeds meer zaken in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden. Burgerparticipatie is daarom erg belangrijk en wordt steeds belangrijker. Hoe de participatie is vormgegeven is daarbij erg van belang. Hoe zorg je ervoor dat de mensen die je bereikt een goede afspiegeling vormen van de omgeving? Hoe deel je de informatie op een begrijpelijke manier? Hoe haal je de informatie weer op?  Aan de hand van aantal projecten laten wij u zien hoe de inbreng van de burger tot verassende, waardevolle uitkomsten heeft geleid.

   

  Roelof-Jan Pierik (Bono Traffics)

 • 14:45 - 15:15Praktijkproef nieuw ontwerp GOW30 met fietsvoorzieningen  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  De Vlielandseweg in Pijnacker is een drukke 50 km/uur weg, R-net busroute en regionale hoofdfietsroute met woningen en parkeren direct aan de weg en veel uitritten. Hoe kan deze weg leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker worden én de gebiedsontsluitende functie worden behouden binnen de beperkt beschikbare ruimte? In deze parallelsessie wordt ingegaan op de verkeerskundige achtergrond van de GOW30, de opzet van de praktijkproef en het nieuwe ontwerp van de weg.

   

  Alex Roedoe (Mobycon), Eveline de Jong (Mobycon)

 • 14:45 - 15:15Verkeersveiligheidsaudits voor autowegen van alle wegbeheerders  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Per december 2021 gaat de Europese wetgeving “RISM II” in, die verkeersveiligheidsaudits verplicht maakt voor autowegen van alle wegbeheerders. De provincie Noord-Holland heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de implementatie van verkeersveiligheidsaudits.

  In deze sessie gaan we in op de resultaten van dat onderzoek en informeren we u over de huidige stand van zaken rondom de vertaling van de Europese wetgeving naar de Nederlandse wet.

   

  Arjen Selhorst (Provincie Noord-Holland), Herman Moning (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

 • 14:45 - 15:15Dashboard en Toolkit Autodelen 2020  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het dashboard Autodelen geeft je landelijke gebruikerscijfers van deelauto’s in Nederland en een betrouwbaar meerjarig beeld van het aanbod aan deelauto’s per gemeente. Hiermee is het mogelijk om gemeentelijk beleid te maken en te monitoren. CROW brengt het aanbod aan deelauto’s in kaart vanaf 2008 tot nu. Binnenkort: update 2020. Actuele cijfers en de toelichting daarop voor Dashboard 2020 én Toolkit Autodelen 2020, krijg je tijdens het NVC op 29 oktober. Daarna komt de update 2020 beschikbaar via de website van dashboard Autodelen.

  Betty de Boer (voorzitter Greendeal Autodelen II), Wouter de Wit (Deloitte)

 • 14:45 - 15:15Datadebat (1/2) Meerdere sprekers 20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het NVC-Datadebat 2020 focust dit jaar op de vraag: ‘Hoe digitaliseren overheden het mobiliteitsdomein?’

  Debatleider Ineke Meijer trekt het IenW- programma digitalisering overheden. Zij leidt dit expertdebat met betrokken experts én met u.

  Folkert Bloembergen (RWS) vertelt in dit debat hoe de digitalisering bij overheden doorwerkt binnen Rijkswaterstaat en het programma Talking Traffic. Peter Jan Kleevens (gemeente Utrecht) gaat in op de ‘digitale gemeente’ en op verkeersmanagement. Nina Veders (HAN) legt uit wat het voertuig aan data nodig heeft om veilig (autonoom) te rijden. Eric Mink (IenW) doet verslag van de publiek-private datarelaties achter de schermen van de MaaS-apps.

  Tijdens deze expertmeeting  worden regelmatig vragen gesteld aan het publiek. Bent u al expert op dit gebied, of juist niet? Volg dit debat en deel uw kennis en uw vragen.
   

  Folkert Bloembergen (RWS), Ineke Meijer (AT Osborne), Peter Jan Kleevens (gemeente Utrecht), Eric Mink (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat), Nina Veders (HAN)

 • 14:45 - 15:15Serious games inzetten voor het Verkeerscirculatieplan Gouda  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  We zien ze steeds meer om ons heen - serious games. Ze worden gebruikt als gespreksinstrument tussen professionals, maar ook met stakeholders en bewoners. Wat kunnen we met serious games en hoe kunnen we ze in de praktijk toepassen? In oktober 2019 is het voorgestelde Verkeerscirculatieplan van Gouda teruggestuurd naar de tekentafel wegens gebrek aan participatie en informatieverstrekking naar de raad. Ondertussen lopen de projectontwikkelingen door, onverminderd de beperkingen in het beleggen van participatiebijeenkomsten. Is een integraal Verkeerscirculatieplan nog mogelijk terwijl de projectontwikkelingen de vergunningsfase ingaan? En kunnen we serious games inzetten om tot een integraal Verkeerscirculatieplan te komen? 

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blogs:

  Gouda's verkeersafwikkeling post-corona stijl

  Serious games

   

  Koen Vermeulen (Unlimited Urban Management), Edward Uittenbroek

 • 15:20 - 15:502e ronde parallelsessies  20201029congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

  Marco van Burgsteden (CROW)

 • 15:20 - 15:50Kwetsbare verkeersdeelnemers: de aanpak voor jongeren en ouderen  20201029congreslocatiecongreslocatie

  Ouderen en jongeren: op het eerste oog twee erg verschillende groepen, maar beiden vallen onder het risicothema’s ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’. In deze sessie gaan we in op een aanpak voor beide groepen.

  De provincie NH en gemeente Alkmaar werken samen aan ‘Doortrappen’, zodat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen. In deze sessie gaan we in op de samenwerking en eerste praktische ervaringen met het programma in NH.

  Stichting TeamAlert heeft onderzoek gedaan naar jongeren en het gebruik van en de attitude ten opzichte van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). In deze sessie presenteren we de resultaten van het onderzoek.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Doortrappen in de provincie Noord Holland veilig fietsen tot je 100ste!

  Jongeren van groep 8 veilig fietsend naar de middelbare school

   

  Sylvia van Oevelen (Provincie Noord Holland), Eline Swanink (Gemeente Alkmaar), Megan van Meer (Stichting TeamAlert)

 • 15:20 - 15:50Lessen van de lockdown voor de ontwikkeling van deelmobiliteit  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Deelmobiliteit is in Nederland volop in ontwikkeling, de bekendste vormen zijn deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. De lockdown maatregelen zorgden voor een grote vraaguitval, vooral in maart-april. Deze situatie liet de kwetsbaarheid van deze jonge markt zien, wat belangrijke vragen oproept over de veerkracht en het belang van deze sector voor overheden én voor de gebruikers.
  Wat is de betekenis van deelmobiliteit in het mobiliteitssysteem, en wie voelt zich verantwoordelijk voor onvoorziene schokken in deze sector? En hoe kan je als gemeente en Rijksoverheid de sector hierin ondersteunen? In de sessie blikken we terug, en willen we met deelnemers in gesprek over de geleerde lessen.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Lessen van de lockdown voor de ontwikkeling van deelmobiliteit

   

  Martien Das (Rijkswaterstaat), Ananda Groag (Ministerie IenW)

 • 15:20 - 15:50City Nieuwegein: Een nieuwe kijk op mobiliteit  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In City, de binnenstad van Nieuwegein, komen circa 2.000 nieuwe woningen. Door een ander verplaatsingspatroon ontstaat meer ruimte voor een prettige leefomgeving. Loendersloot Groep heeft onderzocht hoe duurzame modaliteiten gefaciliteerd kunnen worden om dit mogelijk te maken. Samen met gemeente Nieuwegein presenteren we het proces en de resultaten.

  Met oog voor het unieke karakter van Nieuwegein zijn gerichte maatregelen aanbevolen, deels voortbouwend op bestaande structuur. Vervolgens is in een nieuwe samenwerkingsvorm met verschillende disciplines een integraal plan opgesteld. Door aandacht voor zowel fysieke ingrepen als zachte maatregelen ontstaat letterlijk ruimte voor een levendige, aantrekkelijke, groene en duurzame inrichting van de binnenstad.

   

  Marco van Hedel (Gemeente Nieuwegein), Rens Jonker (Loendersloot Groep)

 • 15:20 - 15:50Evaluatie van nieuwe kruispuntvorm: de diamant aansluiting  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Nabij Leiden is in 2019 is de eerste divergerende diamantaansluiting (DDA) van Nederland aangelegd (aansluiting A4-N206). Bij deze kruispuntvorm zijn de rijrichtingen tussen de twee kruispunten van een aansluiting omgedraaid, verkeer moet dus links rijden. Hiermee wordt het aantal conflictpunten teruggebracht. De DDA is geanalyseerd middels dronebeelden, conflict-detectie en human factors analyse. Ruim een jaar naar openstelling presenteren we de effecten van de DDI op de doorstroming, verkeersveiligheid en het gedrag van weggebruikers. Wil je weten of de DDI werkt of hoe we het onderzocht hebben? Schuif digitaal aan op 29 oktober!

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  De Divergerende Diamant Aansluiting, evaluatie van de eerste DDI in Nederland

   

  Peter Riefel (Arcadis)

 • 15:20 - 15:50Actuele data toont mobiliteitstransitie in coronacrisis  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  COVID-19 had direct een grote en abrupte invloed op het mobiliteitsgedrag in maart 2020. Metingen op het rijkswegennet tonen een grote terugval in vervoersvraag. Aanvullend liet het Nederlands Verplaatsingspanel op basis van GPS-data van ruim 5500 Nederlanders majeure veranderingen in ons verplaatsingsgedrag zien. We zagen hierin vooral wat de mensen deden die we niet meer op de rijkswegen waarnamen. Er ontstonden andere mobiliteitspatronen, vooral in de omgeving van de eigen woonplaats, maar met aanzienlijke verschillen tussen doelgroepen. Zijn deze veranderingen duurzaam? In deze presentatie tonen we de laatste inzichten vanuit de data.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Actuele data toont mob-transitie in coronacrisis

   

  Stefan de Graaf (DAT.Mobility), Bas Tuprijn (Nationale Databank voor het Webverkeer)

 • 15:20 - 15:50Meerdere korte sessies  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  1. Mobiliteit als vastgoed service (Friso Metz & Minze Walvius)

  Wie wil er niet wonen aan een park, een plein of een waterpartij? Deze locaties zijn niet voor niets het duurst. Waarom wonen er dan zoveel mensen aan een parkeerplaats?

  Mobiliteit als Vastgoedservice (MaVS) is een mobiliteitsconcept dat aansluit op trends als de shift van bezit naar gebruik. MaVS speelt in op de schaarste aan ruimte in steden en grijpt het verhuismoment aan als momentum voor gedragsverandering. Dat leidt tot leefbare wijken met een minimum aantal parkeerplaatsen en veel groen.

  In deze sessie ontdek je het concept en maak je kennis met enkele aansprekende praktijktoepassingen.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Mobiliteit als vastgoed service

   

  2. Vraagafhankelijk vervoer duurzaam en goedkoop van A naar B! (Maurice van der Meché)

  SeaBubbles ontwikkelt en produceert duurzame 7 en 12 persoons watertaxi’s. De bubbles kennen geen uitstoot, geen golven en geen geluid en varen met hoge snelheid. We willen aantonen dat in een huidige OV concessie in Nederland het vervoer op een goedkopere, duurzamere en klantvriendelijkere wijze uitgevoerd kan worden. Via een onafhankelijk uitgevoerde simulatie is aangetoond dat voor de concessie Waterbus, een OV waternetwerk in de Drechtsteden, het vervoer op de minder bezette lijnen beduidend beter uitgevoerd kunnen worden.

  In deze korte presentatie zal ik de veelbelovende resultaten delen en een doorkijkje geven wat het effect is als we op een andere wijze naar OV te land durven te kijken.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Simulatie toont aan dat vraagafhankelijk vervoer beter is dan openbaar vervoer

   

  3. Harry de digitale reisgids van Den Haag (Roberto Viana & Arjen Reijneveld)

  Den Haag blijft een drukbezochte stad, waar de forens en bezoeker zeker in deze tijd een voorkeur heeft voor de auto. Veel reizigers vertrouwen erop dat de situatie gelijk is aan het vorige bezoek en zijn optimistisch over het vinden van een parkeerplek bij de bestemming. Bij piekdrukte (zoals mooie stranddagen) kan het goed mislopen. Het is de uitdaging van de gemeente om die bezoekers te bereiken met actuele en op maat gesneden adviezen. Daarvoor is een chatbot ontwikkeld, die 24/7 de bezoeker de juiste antwoorden kan geven over zijn of haar bestemming en de reis ernaartoe.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Harry de digitale reisgids van Den Haag

   

 • 15:20 - 15:50Datadebat (2/2)  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie
 • 15:50 - 16:15Netwerken  20201029congreslocatie

  Vergroot je netwerk: maak kennis met professionals die je nog niet kent en praat bij met bekenden via de unieke netwerkfunctie! Óf loop een virtueel rondje op de Expo en maak kennis met onze partners.

 • 16:15 - 16:453e ronde parallelsessies  20201029congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

  Doekele Rienks (Cyclomedia)

 • 16:15 - 16:45Smart Mobility: sneller slimmer   20201029congreslocatiecongreslocatie

  In Nederland hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om in het mobiliteitsdomein versneld te gaan digitaliseren. Dat betekent dat zij data gebruiken voor hun eigen processen in beleid, beheer en toezicht, en hun organisatie daarvoor solide hebben ingericht. Het produceren, beschermen en beheren van data en digitale werkprocessen geldt als een van de kerntaken van overheden. In Regionale Data Teams en het Landelijk Dataketen Overleg werken overheden sinds enige tijd samen aan het op orde hebben en houden van data in het mobiliteitsdomein. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave.

  In deze sessie geeft Ineke Meijer, namens het ministerie van IenW verantwoordelijk voor het programma Digitalisering Overheden, met voorbeelden uit de praktijk inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein en gaat zij in op de kansen en mogelijkheden van digitalisering voor overheden.

  Marco van Burgsteden (CROW), Ineke Meijer (AT Osborne), Esther Schoemaker (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

 • 16:15 - 16:45Digitale inventarisatie van de relevante wegkenmerken  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Cyclomedia wint jaarlijks, actueel beeldmateriaal in van heel Nederland. De nauwkeurige 360° visualisaties op straatniveau (Cyclorama`s en puntenwolken) vormen het fundament voor innovatieve analyses op basis van AI. Cyclomedia is overtuigd waardevolle inzichten te kunnen bieden op gebied van verkeersveiligheid. Geheel in lijn met de infrastructurele kenmerken voor veilige wegen en fietspaden opgesteld door Het Kennisnetwerk SPV en de strategische plannen verkeersveiligheid van gemeenten.

  Cyclomedia heeft een, zogenaamd Road Safety Pack ontwikkeld waarbij de kenmerken per wegsegment worden geïnventariseerd. Deze unieke oplossing biedt een grote bijdrage bij de uitvoer van een risico-gestuurd veiligheidsbeleid. Tijdens de presentatie zal het Road Safety Pack worden voorgesteld.

   

  Bas Brouwer (Cyclomedia), Doekele Rienks (Cyclomedia)

 • 16:15 - 16:45iDiensten voor mobiliteit, veiligheid en slimme centrales  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Landelijke ‘as a service’ diensten nú beschikbaar zijn voor decentrale overheden.

   

  André Loos (Provincie Noord-Holland)

 • 16:15 - 16:45Veilig verkeersgedrag bij beweegbare bruggen  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  De sessie bestaat uit een presentatie over de evaluatie van een gedragsbeïnvloedende maatregel die we hebben toegepast bij bruggen in Zaanstad, met als doel de verkeersveiligheid op de brug te verbeteren.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Veilig verkeersgedrag bij beweegbare bruggen

   

  Jouke Rypkema (Intergo)

 • 16:15 - 16:45Hoe maken wij een multidoel tactisch kader in Zuid-Holland?  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In Zuid-Holland is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van een multimodale aanpak van een nieuw tactisch kader. Het tactisch kader beschrijft de gezamenlijke visie op het gebruik van het wegennet in de spitsperioden en vormt een basis voor de uitwerking van operationeel verkeersmanagement. Het huidige Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement Zuid-Holland is aan een update toe. In opdracht van BEREIK! heeft Goudappel Coffeng een verkenning uitgevoerd, waarin wegbeheerders en operationeel verkeerskundigen via een enquête, interviews en werksessies zijn geraadpleegd.
  In deze sessie gaan we in op het proces met de wegbeheerders en presenteren we de belangrijkste uitkomsten van deze verkenning.
   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Multidoel tactisch kader

   

  Joan Mertodirjo (BEREIK!), Erik Jan Westra (Goudappel Coffeng)

 • 16:15 - 16:45“Fietsstraten buiten de bebouwde kom” en “De voetganger in Shared Space”  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  We hebben in het afgelopen half jaar beide onderzoek gedaan naar ieder een ander onderwerp. De resultaten hiervan zullen wij presenteren.

  Fietsstraten buiten de bebouwde kom (Jantina Fekken)
  Er is onderzoek gedaan naar wanneer een fietsstraat kan worden toegepast en hoe deze vervolgens moet worden vormgegeven.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Fietsstraten buiten de bebouwde kom

   

  Voetganger in Shared Space (Martijn Schermer)
  Op 5 locaties is onderzoek gedaan naar de positie van de voetganger in Shared Space gebieden. Op basis van deze resultaten zijn aanbevelingen opgesteld om de positie van de voetganger in Shared Space gebieden te waarborgen.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  De voetganger in Shared Space inrichtingen

   

  Jantina Fekken (Radboud Universiteit), Martijn Schermer (Bureau Schmidt)

 • 16:15 - 16:45Lessen uit fietsinnovatieonderzoek Smart Cycling Futures  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In het kader van het onderzoeksproject Smart Cycling Futures (SCF) hebben we de afgelopen vier jaar in een aantal Nederlandse steden diverse fietsinnovaties onderzocht. SCF loopt tegen het einde en daarom blikken we terug. In onze sessie gaan we graag het gesprek aan met mensen uit verkeerskundige beroepspraktijk over de inzichten die het experimenteren met en onderzoeken van fietsinnovaties (d.m.v. living labs) ons heeft opgeleverd. Verpakt in een viertal lessen presenteren we de voornaamste inzichten, die het startpunt van gesprek vormen. De lessen zijn met name bedoeld zijn voor verkeerskundig adviseurs die voor of bij overheden werken.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Vier lessen uit SURF-project Smart Cycling Futures

   

  Marcus Popkema (Hogeschool Windesheim), Friso de Vor (Hogeschool Windesheim)

 • 16:15 - 16:45Het Nieuwe 30: welke wegkenmerken bepalen rijsnelheid en ongevallen?  20201029congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Stel dat we meer wegen 30 km/h zouden willen maken; in ieder geval de wegen die (ook) een verblijfsfunctie hebben of waar onvoldoende ruimte is voor gescheiden fietsvoorzieningen? Hoe doe je dat dan? Wat werkt, wat niet? Met deze onderzoeksvraag zijn we, in samenwerking met 16 gemeenten aan de slag gegaan. Het eerste deel van het onderzoek, de data-analyse, geeft (deels) antwoord op de vraag welke wegkenmerken samenhangen met een hogere of lagere snelheid van het gemotoriseerd verkeer en bij welke wegkenmerken meer of minder ongevallen plaatsvinden. Tijdens deze sessie presenteren we de uitkomsten en bepreken we de openstaande vraagpunten.

   

  Voor meer informatie over deze sessie lees de blog:

  Het nieuwe 30, uitkomsten data-analyse

   

  Rico Andriesse (Goudappel Coffeng), Hans Godefrooij (DTV Consultants)

 • 16:45 - 16:55Uitreiking Cuperusprijs  20201029congreslocatie

  Verhandelbare spitskredieten, een aantrekkelijke hub en de first mile van de combinatie fiets+ov. Dit zijn de onderwerpen van drie scripties die geselecteerd zijn voor de tweejaarlijkse Cuperusprijs. Deze prijs voor de beste wetenschappelijke scriptie ‘over personen- of goederenvervoer over spoor, weg en water’ is een initiatief van KIVI, CROW, RHDHV, NS en Prorail. De eerste, tweede en aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt door juryvoorzitter Jan Eikema van de KIVI-vakgroep verkeer en vervoer.

  Kim Raijmakers, Jan Eikema, Chris van Langevelde, Jerom Marseille

 • 16:55 - 17:00Afsluiting  20201029congreslocatie

  Afsluiting door dagvoorzitter en napraten in de Expo, via de netwerk-button en bezoek NVC-café

 • 17:00 - 17:30Afsluitende borrel op het Innovatieplein  20201029congreslocatie
 • 17:00 - 17:45Extra sessie (op het innovatieplein): 30 de norm, 50 de uitzondering    20201029congreslocatie

  Ben je nog niet uitgepraat? Wil je meer weten over de Amsterdamse plannen om van 30 de norm te maken en van 50 de uitzondering? 
  Wees welkom in deze extra ingelaste sessie! 

    

  Steeds vaker is er de wens om de maximum snelheid in straten te verlagen naar 30 km/uur, vanwege de voordelen: verkeersveiligheid, minder geluid en beter passend bij de stad.
  Al lang wordt er gepraat over op welke voorwaarden deze snelheidsverlaging mogelijk zou zijn.
  Vragen die hierbij spelen zijn: is het wel geloofwaardig, welke wegkenmerken horen erbij, hoe zit het met hiërarchie en doorstroming en past het eigenlijk wel binnen Duurzaam Veilig?
  De gemeente Amsterdam denkt na over een methode waarbij we het denken volledig omdraaien: ‘30 de norm, 50 de uitzondering’.
  Graag presenteren we onze ideeën en bediscussiëren we de voor- en nadelen van de voorgestelde methode in deze extra sessie. 

     

  Wiard Kuné (gemeente Amsterdam), Dirk Iede Terpstra (gemeente Amsterdam)

 • 12:45 - 13:00Ontvangst  20210204congreslocatie

  Log alvast in, check of alles werkt, neem een bakkie en ontmoet andere deelnemers en partners in de EXPO.

 • 13:00 - 13:45Pleniare opening  20210204congreslocatie
 • 13:00 - 13:45Welkom door dagvoorzitter en directeur CROW Pieter Litjens  20210204congreslocatiecongreslocatie
 • 13:00 - 13:45Thalia Verkade: Nieuwe uitgangspunten - waarom, hoe en impact  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het bestaande netwerk met andere ogen zien. Dat betekent: vraagstukken niet langer technisch willen oplossen, maar politiek benaderen door ze in dilemma’s te vertalen. Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat en waarom zou je? En, wat levert dat dan op? Thalia Verkade, journalist bij de Correspondent leert op donderdagmiddag  4 februari, tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 hoe je tot socialere mobiliteitsoplossingen komt. 

  Thalia Verkade (De Correspondent)

 • 13:00 - 13:45Reflecteren op anders denken en kijken  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Dagvoorzitter Pieter Litjens en gastvrouw van dit NVC Lindy Molenkamp van de Provincie Noord-Holland voeren een gesprek over de nut en noodzaak van veranderingen in ons vakgebied.

  Pieter Litjens (CROW), Lindy Molenkamp (Provincie Noord-Holland)

 • 13:45 - 14:10Netwerken  20210204congreslocatie

  Vergroot je netwerk: maak kennis met professionals die je nog niet kent en praat bij met bekenden via de unieke netwerkfunctie! Óf loop een virtueel rondje op de Expo en maak kennis met onze partners.

 • 14:10 - 14:401e ronde parallelsessies  20210204congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

 • 14:10 - 14:40Verkeersmodellen die rekening houden met dynamische effecten  20210204congreslocatiecongreslocatie

  Verkeersmodellen zijn niet meer weg te denken als onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken. Werden ze in het begin vooral ingezet voor strategische lange termijn vraagstukken, zien wij nu een verschuiving naar operationele vraagstukken waaronder incidenten en wegwerkzaamheden. Maar kunnen de traditionele statische verkeersmodellen wel één op één ingezet worden voor de operationele vraagstukken van vandaag en morgen?

  In presentatievorm gaan we deze vraag nader onderzoeken en leggen wij de gevaren bloot. Komen wij met alternatieve aanpak, de doorontwikkeling van een bestaande model tot dynamisch verkeersmodel. En tonen wij hoe een dynamisch model inzetbaar is voor de operationele vragen van vandaag en morgen.

   

  Wim van der Hoeven (Sweco), Tom van Vuren (Mott MacDonald)

 • 14:10 - 14:40Nieuwe eisen verkeersgegevens geluid onder de Omgevingswet   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Onder de Omgevingswet krijgen wegbeheerders een nieuwe verplichting voor het geluidbeheer: de monitoringsplicht. Daarvoor moet de verkeerssituatie van het jaar 2021 met grote nauwkeurigheid worden vastgelegd. Deze dient als referentie voor toekomstige geluidmaatregelen. Voor het vaststellen van die verkeerssituatie zijn betrouwbare verkeersmodellen nodig van alle gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen. Verkeerde gegevens kunnen vele jaren later nog tot onnodige kosten leiden of tot het onterecht niet bieden van bescherming tegen verkeerslawaai. Omdat deze verkeersgegevens openbaar worden vastgelegd, kunnen ze door belanghebbenden vrij worden geraadpleegd. Inconsistenties moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het is belangrijk om dat met akoestische kennis van zaken te doen.

   

  Frank Elbers (dBvision), Edwin Verheijen (dBvision)

 • 14:10 - 14:40Mobipunten in de Kop van Noord-Holland   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Terwijl veel partijen volop discussiëren over wat hubs zijn, heeft Advier in de Kop van Noord-Holland een regionaal netwerk van mobiliteitshubs gerealiseerd. Onder de noemer mobipunten gaat 15 jaar internationale ervaring schuil met het realiseren van mobiliteitshubs. Deze ervaring heeft Advier vertaald naar de Nederlandse context.  

  In deze sessie laten we zien wat een mobipunt is, wat de meerwaarde is, hoe een landelijke regio kansen weet te benutten en welke uitdagingen hier bij komen kijken. De leerervaringen zijn interessant voor landelijke én stedelijke gebieden. 

  Maurice van der Meché (Advier), Friso Metz (Advier)

 • 14:10 - 14:40Combinatie Smart en Green mobility  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie
 • 14:10 - 14:40Verkeer in de Stad: een nieuwe kijk op de maximumsnelheid   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Verkeer in de stad is een ontwerpmethodiek voor het integraal ontwerpen aan stedelijke openbare ruimte. In deze methodiek bepaalt de inrichting van de openbare ruimte de maximumsnelheid en niet de regels rondom afzonderlijke voertuigsoorten. Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid krijgen via een gestructureerde methodiek aandacht in een onderlinge afweging tussen ruimtelijke en verkeerskundige kwaliteiten. 

  Hoe gaan we dit in de praktijk voor elkaar krijgen? Welke rol spelen een goed ontwerp, regelgeving en handhaving in het regelen van de snelheid? Willen we maximumsnelheden voor fietsers? Is dit te begrijpen voor de mobilist? ANWB en Mobycon leggen een aantal dilemma’s aan u voor. 

   

  Martijn Schutte (Mobycon), Stefan Westerman (ANWB)

 • 14:10 - 14:40Lessen uit 100 verkeersveiligheidsanalyses: focus op gedrag!   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Op de Politieacademie (HBO-opleiding Bachelor of Policing) leren studenten verkeersveiligheid te analyseren. Naast voertuig en omgeving staat het menselijk gedrag centraal. Studenten leren met een Human Factors analyse vanuit mogelijkheden en beperkingen van de weggebruiker te denken.  

  Zij analyseren een verkeersonveilige situatie uit hun eigen werkgebied en ontwerpen maatregelen vanuit infrastructuur, handhaving en (voornamelijk) gedrag. In onze sessie presenteren we de waardevolle lessen uit de 100 verkeersonveilige situaties die het afgelopen jaar voorbij kwamen.  

  Belangrijkste les is: Ontwerp niet om minimaal aan de richtlijnen te voldoen, maar om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de mens.

   

  Rien Jansen, Matthijs Dicke (Goudappel Coffeng)

 • 14:10 - 14:40Solve the 'accessibility challenges'  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het verminderen van de vervoersconsumptie is een onderbelichte maatregel in het innovatiebeleid. Er valt nauwelijks brood mee te verdienen. De corona crisis heeft echt laten zien dat het zeer kansrijk is en grote invloed kan hebben om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Hiervoor zijn twee veranderen noodzakelijk:

  1. Een focus op gebruikers-orienteerde, sociale innovatie met open innovatieprocessen (leidend tot gedragsverandering) in plaats van technologische innovatie.
  2. Een trannsformatie van mobiliteitsbeleid naar bereikbaarheidsbeleid, door ruimtelijke elementen/afstand verder in oplossingen te integreren.

  Gedurende de interactive sessie worden verschillende innovatievormen uitgelicht en bedenken deelnemers het proces en mogelijke ideeën voor 2 “bereikbaarheids-challenges”.

   

  Erik Ooms (Leibniz Institute on Society and Space)

 • 14:10 - 14:40Vliegen naar de veilige schoolomgeving  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Het is een dagelijks patroon, elke ochtend de kinderen op de achterbank van de auto en vervolgens op weg naar school. En dan heb je ook nog de groepen fietsende en wandelende kinderen en ouders… Veel kinderen en ouders reizen dagelijks in groten getale naar school en in de middag weer naar huis. Tijdens deze ‘spitsuren’ ontstaan vaak onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties.

   

  Bij de schoolomgeving komt tijdens die haal- en brengmomenten veel verkeer samen. Deze verkeersdrukte leidt vaak tot verkeersonveilige situaties, door bijvoorbeeld drukte van verkeersdeelnemers op toegangswegen, foutparkeerders en hardrijders.

   

  Om deze schoolomgevingen te onderzoeken heeft Antea Group ‘Weg naar de Veilige Schoolomgeving’ ontwikkeld. Hiermee maken we een uitgebreide analyse van de schoolomgeving met de inzet van dronebeelden, zodat we de knelpunten goed in beeld krijgen. In de analyse van de beelden richt het onderzoek zich op de infrastructuur en het verkeersgedrag. Twee aspecten waar de school, gemeente en (ouders van) leerlingen invloed op hebben.

   

  In deze sessie nemen we u mee in onze ervaringen uit deze onderzoeken. Hoe gaan we te werk, waar letten we op en welke aspecten zijn belangrijk in deze onderzoeken.

   

  Jacob Tiellemans (Antea Group)

 • 14:45 - 15:152e ronde parallelsessies  20210204congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

 • 14:45 - 15:15Zijn 3D zebrapaden veiliger voor overstekende voetgangers?   20210204congreslocatiecongreslocatie

  De sessie zal beginnen met het toelichten van het idee en het ontwerp van 3D zebrapaden. Vervolgens wordt de onderzoeksopzet uitgelegd. De opzet is een voor- en nastudie waarbij gebruik gemaakt wordt van camerabeelden voor de gedrags- en conflictobservatie en van wegkantradars voor de snelheidsmetingen. Tenslotte worden de resultaten van deze studie gegeven waaruit zal blijken of het geven van een 3D-effect aan een voetgangersoversteekplaats de verkeerveiligheid ten goede komt. 

  Philip Temmerman (Vias institute)

 • 14:45 - 15:15OV-knooppunten van de toekomst, handelingsperspectief  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Voor strategische ontwikkelingen op knooppunten is inzicht nodig in het huidige functioneren en in de wensen voor de (nabije) toekomst om zo toekomstvast te kunnen gaan ontwikkelen. Het handelingsperspectief is bedoeld om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de huidige en het toekomstige wensbeeld van de OV-knoop in kaart te brengen en te komen tot een gezamenlijke visie over het functioneren van de mobiliteitsknoop in de huidige- en de toekomstige situatie.

  Goudappel heeft samen met de initiatiefnemer meerdere handelingsperspectieven uitgevoerd verspreid over heel Nederland. In deze sessie willen we onze ervaringen opgedaan d.m.v. handelingspserspectieven samenbrengen met jullie kennis en uitdagingen in het kader van knooppuntontwikkeling om strategische knooppuntontwikkeling in heel Nederland verder te brengen.

   

  Rianne Roeleveld (Goudappel Coffeng)

 • 14:45 - 15:15ADAS en C-ITS: klaar voor grootschalig gebruik?  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS) worden beschouwd als opmaat naar het zelfrijdende voertuig. De potentie van de systemen wordt echter nog niet voldoende benut en er is nog weinig bekend over hun effecten 

  In deze sessie vertellen we wat de effecten zijn die we van verschillende systemen kunnen verwachten, en belichten we het onderwerp specifiek voor vrachtauto’s en hun chauffeurs. Vanuit informatie over bezit, gebruik, accuraatheid, gedragsaanpassing en effecten, doen we aanbevelingen over hoe de potentie van ADAS en C-ITS beter benut kan worden.

   

  Eline Jonkers (Panteia), Henk Taale (Rijkswaterstaat)

 • 14:45 - 15:15Hoe zal de flexibiliteit onze steden veranderen?  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In deze sessie zullen we kijken naar een grote verandering in de vooruitgang in de stedelijke omgeving: flexibiliteit. We zien een toename in het vermogen van gebouwen en stedelijke gebieden om hun vorm (bv. het toevoegen van verdiepingen aan een gebouw) en functie (bv. het veranderen van een kantoor in huisvesting) te veranderen. Het toepassen van stedelijke flexibiliteit op bestaande stedelijke gebieden resulteert in een dynamisch grondgebruik in tijd en ruimte. Dynamisch grondgebruik, zoals wij dat noemen, kan een grote impact hebben op verkeer en de bereikbaarheid door het veranderen van de locatie van de bewoners en de werkgelegenheid. Dit project onderzoekt dergelijke effecten en geeft advies voor de praktijk in verkeersplanologie en ruimtelijke ordening. 

   

  Marcelo Carreiro Matias (Arup Amsterdam)

 • 14:45 - 15:15Slim afwikkelen fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Steeds meer gemeenten zetten de fiets en de voetganger voorop in het stedelijke verkeer- en vervoerbeleid. Daarmee wordt ook de vraag steeds relevanter hoe de afwikkeling van verkeerslichten meer fiets en voetgangersvriendelijk geregeld kan worden. Daarom heeft CROW in samenwerking met het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) en de IVER (Initiatiefgroep verkeerslichtenspecialisten) een inventarisatie naar slimme maatregelen voor fietsers en voetgangers laten uitvoeren.  Slimmer in termen van veiliger en kortere wachttijden. DTV Consultants heeft de inventarisatie in opdracht van CROW uitgevoerd. In deze sessie presenteren we de resultaten van de verkenning en gaan we met u in gesprek over uw eigen ervaringen.

   

  Emile Oostenbrink (CROW), Marcel Willekens (DTV Consultants)

 • 14:45 - 15:15Paper pitches  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Korte pitches van ongeveer 1 minuut:

   

  Titel:  Sprekers:
  Cityscan Zuidplas: een glasheldere netwerkanalyse Tom Steijvers (DTV Consultants)
  Strategische, beslissingsondersteunende tool voor ZE-busvervoer Sander van Aken & Daan Hiemstra (Lynxx)
  Zo geef je fietsers ruim baan Willem Snel (Enmorgen)
  Go Green, Go Rail  Arjan Smits (Delta Metropool)
  Smart Mobility board – Huma Factors LVMB Gerard van Dijck 
  Beleid voor opschaling van autodelen Karla Münzel (TNO)
  De effectiviteit van een verkeersveiligheidsaudit (VVA) Zoran Kenjic (RWS)
  Van 8 naar 1 Esther Timmermans (Team Alert) & Sandra van Baars (VVN)

 • 14:45 - 15:15Parkeren voor, tijdens en na corona  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Met ruim twee miljoen actieve gebruikers in Nederland heeft Parkmobile goed zicht op ontwikkelingen van de Nederlandse mobiliteit. Coronamaatregelen zijn rechtstreeks terug te zien in de parkeerdata.

   

  In deze presentatie blikt Parkmobile terug op de effecten van corona, maar kijkt de marktleider vooral vooruit op de kansen die er zijn voor de mobiliteitsindustrie in Nederland.

 • 15:15 - 15:40Pauze  20210204congreslocatie

  Strek je benen, bezoek de expo en laat je verrassen wie je ontmoet bij Netwerken.

 • 15:40 - 16:103e ronde parallelsessies  20210204congreslocatie

  Neem deel aan de parallelsessie van jouw keuze.
  Keuzestress? Geen nood alle sessies worden opgenomen en kun je op een later moment terugkijken.

 • 15:40 - 16:10Handvatten voor een toekomstbestendige snellaadinfrastructuur   20210204congreslocatiecongreslocatie

  In deze sessie staan we stil bij het belang van snelladers voor een fijnmazig laadnetwerk, de stappen die een lokale overheid kan nemen in de ontwikkeling van een snellader en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan urgentie, de rol en visie van de gemeente. Ook komt aan bod hoe een geschikte locatie kan worden gekozen. Hierbij besteden we aandacht aan de verschillende factoren die een rol spelen in de locatiekeuze en daarmee samenhangen. 

   

  Florian Sloots (Over Morgen)

 • 15:40 - 16:10Gemeenten kunnen de wind voor deelauto’s verder aanwakkeren   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In onze sessie laten we zien dat gemeenten en regio’s kunnen inspelen op wat er op landelijke en regionale schaal wordt gedaan om het gebruik van deelauto’s te vergroten. We bespreken daarbij de rollen die gemeenten kunnen vervullen om deelauto’s een bijdrage te laten leveren aan bereikbaarheid en duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de cases Noord-Limburg en de landelijke MaaS-pilots. Aan de hand van polls en discussie laten wij u zien hoe uw voorbeeld past in dit grotere verhaal en hoe u deelauto’s tot een (nog groter) succes te kunt maken in hun uw stad of regio.

   

  Geert Koops (MuConsult), Jaap Sytsma (MuConsult)

 • 15:40 - 16:10Elke gemeente een verkeersongevallenprotocol!   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Tijdens deze sessie delen we de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot. De gemeenten Tilburg, Alphen a/d Rijn en Velsen hebben het verkeersongevallenprotocol ingevoerd en toegepast. Wat heeft hen dit opgeleverd en welke suggesties hebben zij voor verdere verbetering?

   

  Op basis van de pilot is vervolgens een blauwdruk voor een verkeersongevallenprotocol gemaakt dat, met een bijbehorend implementatieplan, door alle andere gemeenten in Nederland kan worden gebruikt. In deze sessie leggen we graag uit hoe we op basis van de pilot het implementatieplan hebben opgesteld, hoe dit werkt en wat andere gemeenten kunnen doen om een verkeersongevallenprotocol in te voeren.

   

  Marjolein van de Nadort (DTV Consultants)

 • 15:40 - 16:10Aanbevelingen voor fietsstraten buiten de bebouwde kom   20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  CROW-Fietsberaad is in 2019, als uitbreiding van eerder uitgevoerd onderzoek naar richtlijnen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom, een project gestart over ‘fietsstraten buiten de bebouwde kom’. Doel van dit project is om te toetsen of de aanbevelingen voor een veilige inrichting van een fietsstraat binnen de bebouwde kom ook zijn toe te passen op fietsstraten buiten de bebouwde kom. De resultaten zijn inmiddels bekend. Wat wordt er aanbevolen over fietsstraten buiten de bebouwde kom?

   

  Stan Wolters (CROW), Mark van Gurp (CROW)

 • 15:40 - 16:10Data top 15 & verkeerskundig inzicht  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Hoe kan de Data Top 15 ingezet worden om verkeerskundig inzicht te krijgen? Doel van het landelijke programma 'Digitalisering Overheden' is om er voor te zorgen dat in 2023 alle wegbeheerders 'digitaal capabel in mobiliteit' te zijn. Hiervoor is o.a. de Data Top 15 opgesteld.
  De nadruk ligt hier bij vaak op het publiceren van data, maar het biedt ook mooie nieuwe mogelijkheden voor diezelfde wegbeheerders om met deze data aan de slag te gaan. Met een aantal praktische voorbeelden uit de metropoolregio Amsterdam willen we laten zien hoe je de Data Top 15 in kan zetten om je eigen mobiliteit slimmer te maken.
    

  Jasper Soetendal (Vervoerregio Amsterdam)

 • 15:40 - 16:10Het verkeer regelen op basis van milieuaspecten in Almere  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis zijn gezamenlijk een pilot gestart in Almere om het verkeer te regelen op basis van milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstof vervuiling.  Doorstroming wordt nu hoofdzakelijk geregeld op basis van intensiteit (drukte). Om de levenskwaliteit en daarmee ook de veiligheid van de inwoners te verbeteren, is het noodzakelijk om ook de luchtkwaliteit en het geluid mee te nemen als input voor het regelen van het verkeer. Tijdens deze sessie vertellen Martijn van Beek (Vialis) en Sjaak Roosenboom (gemeente Almere) meer over de pilot.

  Meer informatie:  https://www.vialis.nl/nl/nieuws/detail/gemeente-almere-provincie-flevoland-en-vialis-vergroten-leefbaarheid-door-meten-omgevingsklimaat 

   

 • 16:15 - 16:40Keynote Daan Roovers - Denker des Vaderlands  20210204congreslocatie

   Vakbeweging: Denker des Vaderlands, Daan Roovers en dagvoorzitter Pieter Litjens bespreken mét het publiek ontwikkelingen in het vakgebied aan de hand van zeven ingediende vak-blogs.

   

  Daan Roovers

 • 16:40 - 16:55Bekendmaking Beste Paper, aankondiging gastheer NVC2021 en afsluiting  20210204congreslocatie
 • 16:55 - 17:30Napraten  20210204congreslocatie
 • 16:55 - 17:30Live muziek in muziekcafé   20210204congreslocatiecongreslocatie

  Swing mee in het muziekcafé!

  De Kleevenens verzorgen een spetterend optreden.
  Peter-Jan Kleevens speelt op zijn Hammond en zijn dochter zingt de pannen van het dak!
   

  Ook tijdens het eerste deel van het NVC verzorgde Kleevens een optreden. Enkele reacties van bezoekers:
   

  "Is dit live?" "Ja!" "Te gek!, wat gaaf!"
  "Ik moet helaas weg maar had graag langer geluisterd"
  "Complimenten, wát tof dit" 

     

  Peter Jan Kleevens (gemeente Utrecht)

 • 16:55 - 17:30Afsluitende borrel in de Expo  20210204congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven