Programma

DEEL UW IDEE EN MAAK KANS OP EEN SESSIE OP HET NATIONAAL VERKEERSKUNDECONGRES

De invulling van de sessierondes wordt grotendeels door u bepaald. Deel uw idee en maak kans op een sessie op het Nationaal verkeerskundecongres. De Raad van Advies beoordeelt de inzendingen en zij maken bekend welke sessies u op het congres kunt bijwonen. 

 

 • TijdTitelSpreker
 • 14:30 - 15:00Start Pré-congres  20191030congreslocatie
 • 15:00 - 17:30Excursie naar keuze  20191030congreslocatie
  1. 1. Mobiliteitshubs in herontwikkeling in Central Innovation. District Den Haag
   Hubs lijken het nieuwe toverwoord in de wereld van verkeer en vervoer. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger en vereist altijd maatwerk. In deze sessie laten we zien voor welke opgave de Binckhorst in Den Haag staat, wat dit betekent voor het mobiliteitssysteem en welke plek Hubs daarin kunnen vervullen. Als multimodaal knooppunt, als centrum voor deelmobiliteit en als plek om functies te mengen. Welke voorwaarden stelt dit aan overheid en markt? Welke doorbraken vraagt dit in de manier van denken en werken (regelgeving, financiering, etc.) 
    
   Excursieleiders: Marc van der Burg & Mirza Hotic 
   Marc van der Burg werkt bij de gemeente Den Haag als beleidsadviseur Smart Mobility en Strategie. Mirza Hotic werkt  als adviseur aan het gebiedsontwikkelingspakket voor het CID Binckhorst specifiek aan Smart Mobility.

  2. 2. Energietransitie
   Meer informatie volgt

  3. 3. Ruimte en mobiliteit. De kansen van serious gaming
   Meer informatie volgt

  4. 4. Communicatietransitie
   Meer informatie volgt

    

  Excursie naar keuze

 • 17:30 - 18:30Start borrel  20191030congreslocatie
 • 18:30 - 20:00Start diner - opening  20191030congreslocatie
 • 20:00 - 21:00Uitreiking hbo-scripite prijs  20191030congreslocatie
 • 08:00 - 09:30Ontbijtsessie  20191031congreslocatie

  Aangeboden door Goudappel Coffeng
   

  Exclusieve ontbijtsessie:Dé mobiliteitshub bestaat niet!

  Zero emissie, Mobility as a Service, hoogstedelijke ontwikkeling mogelijk maken, meer ruimte voor fiets en voetganger, slimmere bevoorrading en minder autoverkeer. Met elkaar werken we hard aan deze doelstellingen. Het begrip mobiliteitshub valt al snel als oplossing. De initiatieven om een mobiliteitshub te realiseren zijn veelvuldig, maar daarmee is ook duidelijk dat er niet dé oplossing ‘dé mobiliteitshub’ bestaat.  Wij gaan een trede dieper: welke verschillende soorten mobiliteitshubs zijn er, welke invulling draagt bij aan welk doel? En wat zijn de gemene delers, en grootste drempels om te overwinnen? Wat zijn goede voorbeelden? In een exclusieve ontbijtsessie discussieert kennisleider Goudappel Coffeng graag met andere stakeholders over de mobiliteitshub. Voor inhoudelijke vulling en een goed ontbijt wordt gezorgd.

  Na de ontbijtsessie lopen wij gezamenlijk naar de start van het NVC.


  Let op: vol = vol

  U kunt zich voor de ontbijtsessieopgeven via het aanmeldformulier

  Ontbijtsessie

 • 09:30 - 10:00Ontvangst en registratie  20191031congreslocatie
 • 10:00 - 10:10Welkom door dagvoorzitter Elise Fikse en Pieter Litjens, directeur CROW  20191031congreslocatie
 • 10:10 - 10:50Omdenken  20191031congreslocatie
 • 10:50 - 10:55Toespraak gedeputeerde provincie Zuid-Holland  20191031congreslocatie
 • 10:55 - 11:15Pauze  20191031congreslocatie
 • 11:15 - 11:50Sessieronde 1   20191031congreslocatie
 • 11:50 - 12:20Thema: ontwikkeling van het vakgebied + pitches ingediende papers  20191031congreslocatie
 • 12:20 - 13:20Lunch  20191031congreslocatie
 • 13:20 - 13:55Sessieronde 2  20191031congreslocatie
 • 13:55 - 14:25Data debat + pitches ingediende papers  20191031congreslocatie
 • 14:25 - 15:00Pauze  20191031congreslocatie
 • 15:00 - 15:35Sessieronde 3  20191031congreslocatie
 • 15:35 - 16:10Sessieronde 4  20191031congreslocatie
 • 16:10 - 16:45Sessieronde 5  20191031congreslocatie
 • 16:45 - 17:30Borrel en prijsuitreiking Beste Paper 2019  20191031congreslocatie

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven