Precongres - woensdag 2 november 

Gaan in Groningen

Op 2 en 3 november organiseert Groningen het Nationaal Verkeerskundecongres. In Groningen kijken we vooruit, naar de toekomst van onze mobiliteit. Onze mobiliteit is altijd in beweging. Van paard en wagen naar de vliegende auto en de hyperloop. Maar ook de dagelijks tientallen kilometers fietsend of lopend naar je werkplek, school, sport of de bakker om de hoek. Hoe we onze steden en dorpen inrichten bepaalt hoe ons mobiliteitssysteem zo duurzaam mogelijk kan en moet functioneren. Volledig elektrisch bijvoorbeeld – of dat nu om een eigen auto of een deelsysteem gaat – betekent ook een andere toekomst voor ons energienetwerk.
De keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe onze steden, dorpen, onze snelwegen, onze reisbewegingen en ons dagelijks leven eruit zal zien. Kijk en denk je mee, naar een hoopvolle toekomst?

Woensdagmiddag: vanaf 13.30 uur op zernike

Op woensdagmiddag 2 november kun je vanaf 13.30 uur alvast warmlopen tijdens het precongres bij verschillende onderwerpen en activiteiten. Het programma start om 14.00 uur. We verzamelen op Zernike. Bekijk hier de routebeschrijving.

Hive Mobility: breng een bezoek aan de mobiliteit van morgen
Het noorden is Europees koploper als het gaat om testen met autonoom vervoer. Het is de enige regio waar zowel op de weg, als op het spoor, in de lucht en op het water getest wordt met autonoom vervoer. Onze kennis over autonoom reizen is ontzettend waardevol en daarom willen we concepten voor autonoom vervoer in alle modaliteiten door ontwikkelen en concepten testen die bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het noorden.

Hive.Mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier werken we samen aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Autonome shuttle
Door proeven te doen met verschillende soorten voertuigen, doen verschillende partijen zo veel mogelijk ervaring op met autonoom vervoer op de weg en is het mogelijk de ontwikkeling te versnellen. Zo hebben we een proef gedaan met een zelfrijdende shuttle bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Met de proef loopt Noord-Nederland landelijk gezien voorop als het gaat om de ontwikkeling van autonoom vervoer op de weg. Voor de provincie Groningen was dit de eerste proef met een autonome shuttle met passagiers. Eerder werden tests uitgevoerd zonder passagiers met een onbemand voertuig in de Eemshaven, op het Zerniketerrein in Groningen en in Loppersum. 

Zelf kan je ook een stukje meerijden met een zelfrijdend busje!

Demonstratie autonoom vliegende drone door DroneHub Noord-Nederland en Drone Delivery Services BV. DroneHub Noord-Nederland gelooft dat de onbemande luchtvaart van grote waarde zal zijn in de regio. De Hub vertegenwoordigt het Noorden op nationaal en internationaal niveau. Ze ondersteunen ondernemers, onderwijs en overheden uit de regio.

Drone Delivery Services BV is een startup die gelooft in een duurzame samenleving waarin we het luchtruim gepast inzetten voor snelle, betrouwbare en veilige levering van essentiële producten voor iedereen.

Ga aan boord van ons volledig elektrisch inspectieschip
Dit nieuwe volledig elektrisch aangedreven inspectieschip is een landelijke primeur en kan een volledige werkdag CO2-neutraal varen. Het hart van het schip bestaat uit een batterijpakket van ongeveer 5000 kg. Daarnaast heeft het schip twee grote elektromotoren voor de aandrijving. Door een uitgekiend systeem voor verwarming, koeling en warmteterugwinning wordt er zo zuinig mogelijk met energie omgegaan. Bovendien maakt het schip gebruik van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid door gebruik van duurzame folie-, hout- en verfsoorten en stille elektrische motoren.

Bekijk de Hyperloop van dichtbij
Hyperloop is een transportsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis, waardoor mensen en goederen getransporteerd worden. De techniek hiervan is vergelijkbaar met buizenpost. Het hyperloopcentrum past goed bij de nauwe samenwerking aan de ontwikkeling van slimme en groene vormen van verkeer en vervoer in Groningen door bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Leer meer over de waterstofbus
In Groningen en Drenthe rijdt Qbuzz inmiddels met 30 waterstofbussen. Het grote voordeel van een waterstofbus is de hoge actieradius. Als de batterij-elektrische bus niet voldoende energie kan meedragen en een te klein bereik heeft kiezen wij voor een waterstofbus. Om altijd voldoende groene waterstof beschikbaar te hebben beschikken wij over drie waterstoftankstations, in Delfzijl, Groningen en Emmen. Meer informatie over onze gezamenlijke duurzaamheidsambitie met het OV-bureau: ovbureau.nl/zero-emissie

Mobiliteit van vissen?
Een visambulance, een eigen website, deze vissen hebben het allemaal. Het project Vissen voor Verbinding werkt aan een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie. Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties.

Precongres - woensdag 2 november 

Woensdagavond: borrel, diner en prijsuitreiking vanaf 17.00 uur

Aansluitend op het middagprogramma van het precongres vinden de borrel en het NVC-dinerr plaats in Het Paleis in Groningen
Uiteraard kun je ook aan de borrel en het NVC-diner deelnemen  als je niet bij het middagprogramma aanwezig bent geweest. 

Bijpraten onder het genot van een hapje en drankje
Vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom in Het Paleis. Waar je gezellig kunt bij- en verder praten met je vakgenoten.

We starten met een borrel, gevolgd door het NVC-diner en de uitreiking van de Cuperusprijs 2022.
De Cuperusprijs voor de beste wetenschappelijke scriptie ‘over personen- of goederenvervoer over spoor, weg en water’ is een initiatief van KIVI, CROW, RHDHV, NS en Prorail. De eerste, tweede en aanmoedigingsprijs worden op 2 november uitgereikt door juryvoorzitter Erik Verroen van de KIVI-vakgroep verkeer en vervoer.

Het avondprogramma is rond 21 uur afgelopen.

Meld je aan 

Terug naar boven