Indienen NVC-paper 2022

Met de uitvraag voor het schrijven van een NVC-paper bieden we iedere vakgenoot de mogelijkheid om nieuwe vakkennis en -ervaringen te delen. Hiermee borgen we het ‘kennis en ervaringen delen’ over de hele breedte van het vakgebied.

Criteria voor het inzenden van je NVC-paper 2022

Algemeen

 • Upload je paper. Deze mag maximaal 3000 woorden bevatten.
 • Geef je presentatievoorkeur aan:
  • Sessie 20 minuten
  • Korte presentatie maximaal 8 minuten
  • Workshop 60 minuten
  • Walkshop 60 minuten
   lees hier meer over wat een walkshop inhoudt en hoe je die organiseert


Papercategorieën
Keuze uit deze drie categorieën papers:

1.         Vakkennis:

Deze paper biedt nieuwe, onderbouwde vakkennis op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, een studie of een evaluatie. Deze paper heeft een logische opbouw: aanleiding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies en aanbevelingen. Stellingen in deze paper zijn onderbouwd. Deze paper biedt auteurs een mogelijkheid tot valorisatie van onderzoeksresultaten.

2.         Praktijkkennis:

Deze paper beschrijft de ervaringen met toepassingen in de praktijk en heeft ook een logische opbouw: aanleiding, toepassing, ervaringen, conclusies en aanbevelingen. 

3.         Discussie:

Deze paper bevat een duidelijke discussie- en/of vraagstelling. Ook deze paper heeft een logische opbouw: Aanleiding, omschrijving onderwerp, doel van de discussie. Maar mag ook een grappig, pril of wild idee zijn.

Belangrijke Data

31 mei 2022: Sluiting Call for Papers

1 juli 2022: Bekendmaking goedgekeurde papers

Goed om te weten

 • Is je paper gekozen en kom je spreken op het Nationaal Verkeerskundecongres, dan ontvang je korting op je ticket (twee sprekers per sessie). 

 • Heb je een paper ingediend maar heeft de jury voorkeur gegeven aan andere papers? Je ontvangt sowieso korting op de ticketprijs. 

 • Ben je student en heb je een een paper ingediend? Super gaaf. Je deelname is gratis als je paper wordt goedgekeurd.   

Prijs voor de Beste Bijdrage

Als je een paper in de categorie Vakkennis instuurt, ding je automatisch mee naar de prijs voor de Beste Bijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

Vragen?
Heb je vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

Indienformulier

Contactgegevens

 

Inzending
Papercategorie  *
  
 
  
 
  
 
  

 

 

Presentatievorm (voorkeur)  *
  
 
  
 
  
 
  

 

Thema van je paper (meerdere thema's mogelijk)  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Verkeerskundecongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Verkeerskundecongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven