Indienen NVC-paper 2023

Met de uitvraag voor het schrijven van een NVC-paper bieden we iedere vakgenoot de mogelijkheid om nieuwe vakkennis en -ervaringen te delen. Zo delen we kennis en ervaringen over de hele breedte van het vakgebied.

Procedure

 • Dien een paper in via het formulier op de website
 • De beoordelingscommissie beoordeelt je paper. Zorg voor een goede onderbouwing. Vertel ons welke bijdrage je wilt leveren aan het vakgebied.
 • Alleen papers in de categorie ‘vakkennis’ maken kans op de prijs voor de Beste Paperbijdrage.

Soorten sessies

 • Korte presentatie, maximaal 8 minuten
 • Presentatie 30 minuten
 • Workshop
 • Walkshop

Papercategorieën

Keuze uit deze drie categorieën papers:

De papers zijn onder te verdelen in de volgende categorieën

1. Vakkennis:
Deze paper biedt nieuwe, onderbouwde vakkennis op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, een studie of een evaluatie. De paper heeft een logische opbouw: aanleiding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies en aanbevelingen. Stellingen in deze paper zijn onderbouwd. Deze paper biedt auteurs een mogelijkheid tot valorisatie van onderzoeksresultaten.

Alleen papers in deze categorie dingen mee voor de prijs ‘Beste Paperbijdrage’

2. Praktijkkennis:
Deze bijdrage beschrijft de ervaringen met toepassingen in de praktijk en heeft ook een logische opbouw: aanleiding, toepassing, ervaringen, conclusies en aanbevelingen.

3. Discussie:
Deze bijdrage bevat een duidelijke discussie- en/of vraagstelling. Deze bijdrage mag ook een grappig, pril of bijzonder idee zijn.

Belangrijke Data

30 mei 2023: Sluiting Call for Papers
4 juli 2023: Bekendmaking goedgekeurde papers. De leden van de begeleidingscommissie nemen, na de bekendmaking, persoonlijk contact met je op om je bijdrage te bespreken.
14 september 2023: Bekendmaking genomineerden Beste Paperbijdrage

Goed om te weten

 • Is je paper gekozen en kom je spreken op het Nationaal Verkeerskundecongres, dan ontvang je korting op je ticket (maximaal twee sprekers per paper).
 • Heb je een paper ingediend maar heeft de jury voorkeur gegeven aan andere papers? Je ontvangt sowieso korting op de ticketprijs.
 • Ben je student en heb je een paper ingediend? Super! Je deelname is gratis als je paper wordt goedgekeurd.
 • De begeleidingscommissie is graag betrokken bij je paper of sessie.

Prijs voor de Beste Paperbijdrage

Als je een paper in de categorie Vakkennis instuurt, ding je automatisch mee naar de prijs voor de Beste Paperbijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

Contactgegevens

 

Inzending
Papercategorie  *
  
 
  
 
  
 
  

 

 

Presentatievorm (voorkeur)  *
  
 
  
 
  
 
  

 

Thema van je paper (meerdere thema's mogelijk)  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Verkeerskundecongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Nationaal Verkeerskundecongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven