Nationaal verkeerskundecongres 2021

Babet Hendriks

Babet Hendriks

Functie:
Adviseur Mobiliteit en Ruimte

Organisatie:
Mobycon

Binnen Mobycon werkt Babet aan studies en beleidsvorming om de autoafhankelijk te verminderen om zo ook mobiliteitsarmoede te beperken. Ze richt zich specifiek op het verbeteren van de plek en mogelijkheden met de fiets maar werkt ook aan bredere mobiliteitsplannen. Samen met haar collega’s heeft ze de Mobiliteitsdonut ontwikkeld om mobiliteitsarmoede beter te agenderen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven