Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Floor Vermeulen

Floor Vermeulen

Functie:
Burgemeester

Organisatie:
Gemeente Wageningen

Floor Vermeulen is sinds 18 juni 2021 burgemeester van Wageningen. Hij is verantwoordelijk voor:

Wettelijke taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Brandweer

Portefeuilles

 • Evenementenbeleid
 • Asielzaken (betrokkenheid bij individuele gevallen)
 • Internationale samenwerking
 • Stad der Bevrijding
 • Cultuurhistorie, erfgoed, gemeentearchief

Nevenfuncties

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid van de Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis West Veluwe Vallei
 • Deelname aan het Afstemmingsoverleg van de politie West-Veluwe Vallei
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst de Vallei
 • Lid Algemeen Bestuur Euregio
 • Lid van Raad van Toezicht van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN)
 • Lid Burgemeesterskring De Liemers en Veluwezoom
 • Lid Mayors for Peace

De burgemeester heeft de volgende nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid Strategische Adviesraad (SAR) van de Unit Buildings, Infrastructure, and Maritime van TNO (onbetaald)
 • Lid van de Commissie Dilemma van de VVD (onbetaald)
 • Jurylid Ronald E. Waterman Sustainability Award (onbetaald)
 • Voorzitter Platform Ruimte voor Lopen (onbetaald)

« Naar het overzicht

Terug naar boven