Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Nico van der Mark

Nico van der Mark

Functie:
Portefeuillehouder Verkeersmanagement/MT-lid bij Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB)

Organisatie:
Zuid Holland bereikbaar

Nico van der Mark is portefeuillehouder verkeersmanagement en MT-lid van ZHB. Van origine is hij verkeerskundige. Hij is werkzaam geweest als verkeerskundig adviseur, projectleider planstudies/MER en in diverse lijnmanagement functies. Vanaf 2015 is hij gedetacheerd als teamleider bij BEREIK! (de voorloper van ZHB op gebied van verkeersmanagement). Onder zijn leiding faciliteert, stimuleert, adviseert en coördineert ZHB de samenwerking in het verkeersmanagement in Zuid-Holland. Daaronder valt ook de coördinatie en advisering van de vier VM-desks in Zuid-Holland (RWS, provincie ZH, Den Haag en Rotterdam) door de Regiodesk van ZHB. Tegelijk draagt ZHB zorg voor een integrale aanpak van mobiliteitsknelpunten door integratie van Programmering, Mobiliteitsmanagement, Communicatie en Verkeersmanagement.

« Naar het overzicht

Terug naar boven