Vakbeweging NVC: DENKT U MEE OVER UW VAKGEBIED?

Wat is uw vakgebied? Welke impact heeft uw vakgebied op de samenleving? Wat zijn de gamechanges van nu waar het vakgebied als geheel en u als professional in het bijzonder het beste uit kunnen halen? 

Uw ‘eigen’ Nationaal verkeerskundecongres (NVC) wil nóg meer het vakgebied verkeer, vervoer en mobiliteit verbinden en ontwikkelen. Niet alleen door vakkennis en vakervaringen uit te wisselen via papers en pitches, maar nu ook door jaarlijks aandacht te besteden aan het interactief delen van visies op het vakgebied zelf.

Vakbeweging

Met deze stap willen Verkeerskunde en CROW het NVC transformeren tot een actieve, kundige en gepassioneerde vakbeweging. Tot een jaarlijkse ontmoeting van professionals op alle schaalniveaus en aanpalende disciplines om samen de tijdgeest te pakken, samen de grote lijnen te zien, samen de uitwerking te verkennen en samen te bepalen waar we in het komende jaar de schouders onder willen zetten.

Uitvraag: blog

We starten deze ‘vakbeweging’ met de eerste uitvraag aan u, vakprofessional, om uw visie op uw vakgebied verkeerskunde/mobiliteit te beschrijven in een blog. Wij vragen u om in 200 tot 800 woorden uw indruk te geven van de meest wenselijke ontwikkeling en impact van uw vakgebied. U mag hierin ingaan op de actualiteit: Hoe houden we de positieve bijvangst van de coronamaatregelen vast? Of op de nabije toekomst: Hoe bouwen we een miljoen woningen en bieden we alle inwoners voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen voor woon-, werk- en sociale activiteiten en hoe zorgen we daarnaast voor ruimte om buiten te recreëren?  Maar u mag ook verder en dieper kijken: Zijn de uitgangspunten van het vakgebied zoals we dat nu kennen rechtvaardig? Kunnen we voortborduren op de ingeslagen weg, of vraagt de tijd om herijking, om fundamenteel andere inzichten op de rol en betekenis van het fenomeen mobiliteit voor mens, samenleving en onze aarde? Deel uw visie!

De congresorganisatie draagt in overleg met u zorg voor het publiceren van uw blog. Uw blogs dienen als input voor het jaarlijkse interactieve NVC-programmaonderdeel ‘Vakbeweging’ dat dit jaar plaatsvindt op de tweede NVC-congresdag op 4 februari 2020. (De eerste NVC-congresdag vindt plaats op 29 oktober 2020). Tijdens dit programmaonderdeel willen we (jaarlijks) bepalen wat het vakgebied nu is, wat het moet zijn en hoe het in het komende jaar de meeste impact kan creëren: van agenderen naar programmeren. Samen komen tot een vakgebied dat het land in beweging houdt op een schone, inclusieve, integrale en veilige manier.

Proces

 • U kunt uw blog indienen tot en met 31 december 2020
 • Upload uw blog via het onderstaand formulier
 • Uw blog wordt in overleg met u gepubliceerd in aanloop naar de congresdata 29 oktober 2020 en 4 februari 2021.
 • Blogschrijvers die deelnemen aan het congres krijgen 50 euro korting op de toegangsprijs €195,-. Deze korting geldt niet bovenop andere kortingen, zoals de korting voor het schrijven van een paper

Hoe stuur ik een vlog met WeTransfer?

 • Ga naar wetransfer.com
 • Klik op Voeg bestanden toe.
 • De Verkenner (Windows) of Finder (Mac) opent. Selecteer de bestanden die u wilt versturen.
 • Klik op Openen.
 • Klik op de drie bolletjes naast versturen en selecteer transferlink ophalen.
 • Klik op Creëer mijn link.
 • Kopieer de link en plak deze in het formulier hieronder.

Bovenstaande geldt alleen voor het aanleveren van een vlog. Een blog kunt u uploaden door hieronder bij 'Blog uploaden' het juiste bestand te selecteren. 

Vragen?

Heeft u vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

  

Contactgegevens

 

Inzending
Soort  *
  
 
  

 

 

 

Hoofdthema  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Verkeerskundecongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Verkeerskundecongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven