BLOG: Frans Bekhuis | Blijf vernieuwen!

BLOG: Frans Bekhuis | Blijf vernieuwen!

De coronacrisis laat vele kanten van het menselijk bestaan zien: kwetsbaarheid en saamhorigheid zijn hier slechts enkele aspecten van. Wat ons allemaal heeft verrast, is de snelheid waarmee het virus zich heeft verspreid, mede veroorzaakt door globalisering en de wijze waarop wij ons verplaatsen; snel, comfortabel, fijnmazig.

Maar nu dus even niet. Voor een maatschappij die altijd in beweging is, zijn de beperkingen om ons te verplaatsen een vreemde gewaarwording met verschillende mobiliteitseffecten en nieuwe inzichten. Meer thuiswerken, meer verplaatsingen per voet en met de fiets, minder files, minder verkeerslawaai en schonere lucht, zijn zo maar een aantal effecten die duidelijk waarneembaar zijn. De vraag is welke effecten tijdelijk en welke structureel zijn én wat de gevolgen zijn voor het mobiliteitsbeleid.

Deze crisis zorgt voor een enorme disruptie voor alle sectoren, waaronder ook de mobiliteitssector. Daarbij speelt ons verplaatsingsgedrag de grootste rol. Gaan we meer thuiswerken en heeft de rust op straat ons aan het denken gezet om in de komende jaren meer autoluwe woonwijken te realiseren? Maar op welke wijze gaan we ons dan verplaatsen in zowel stedelijk, als in landelijk gebied? Deze ontwikkelingen en discussie waren al ingezet, maar de coronacrisis zal deze versnellen.

De komende jaren groeit de Nederlandse bevolking aanzienlijk en zullen er ruim 1 miljoen woningen bij gebouwd worden. Daarbij hoort een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met de nadruk op duurzame gebiedsontwikkeling waarbij de bewoner en reiziger centraal staan. Zaken waar we nu al mee bezig zijn en die ook terug te vinden zijn in het programma van het Nationaal verkeerskundecongres 2020. Een programma dat niet alleen vernieuwend is van opzet (richting actieve vakbeweging) en vormgeving (dit jaar coronaproof digitaal), maar een programma dat vooral laat zien met welke onderwerpen de mobiliteitssector inspeelt op recente ontwikkelingen.

Daarom ben ik optimistisch dat we deze coronacrisis als verkeer- en vervoersector op een snelle en slimme manier oppakken. Los van het persoonlijke leed van veel mensen, biedt de crisis ook kansen. Ik zou het een gemiste kans vinden als we hierna verdergaan zonder dat we geleerd hebben van deze crisis. Blijf dus vernieuwen. Dat doet het Nationaal verkeerskundecongres ook!

Frans Bekhuis
Projectmanager Mobiliteit CROW

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven