Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Call for papers

Call for papers

Met de uitvraag voor het schrijven van een NVC-paper bieden we iedere vakgenoot de mogelijkheid om nieuwe vakkennis en -ervaringen te delen. Hiermee borgen we het ‘kennis en ervaringen delen’ over de hele breedte van het vakgebied.

Criteria voor het inzenden van uw NVC-paper 2022

Algemeen

  • Upload je paper. Deze mag maximaal 3000 woorden bevatten.
  • Geef je presentatievoorkeur aan:
    • Sessie 20 minuten
    • Korte presentatie maximaal 8 minuten
    • Workshop 60 minuten
    • Brainwalks 60 minuten


Papercategorieën
Keuze uit deze drie categorieën papers:

1.         Vakkennis:
Deze paper biedt nieuwe, onderbouwde vakkennis op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, een studie of een evaluatie. Deze paper heeft een logische opbouw: aanleiding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, resultaten, conclusies en aanbevelingen. Stellingen in deze paper zijn onderbouwd. Deze paper biedt auteurs een mogelijkheid tot valorisatie van onderzoeksresultaten.

2.         Praktijkkennis:
Deze paper beschrijft de ervaringen met toepassingen in de praktijk en heeft ook een logische opbouw: aanleiding, toepassing, ervaringen, conclusies en aanbevelingen. 

3.         Discussie:
Deze paper bevat een duidelijke discussie- en/of vraagstelling. Ook deze paper heeft een logische opbouw: Aanleiding, omschrijving onderwerp, doel van de discussie. Maar mag ook een grappig, pril of wild idee zijn.

Belangrijke Data

31 mei 2022: Sluiting Call for Papers

24 juni 2022: Bekendmaking goedgekeurde papers

Prijs voor de Beste Bijdrage

Als je een paper in de categorie Vakkennis instuurt, ding je automatisch mee naar de prijs voor de Beste Bijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

Het indienen van een paper is niet meer mogelijk!

Meld je aan voor het congres

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven