Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

De toekomst van bereikbaarheid: Green Deal Fiets

De toekomst van bereikbaarheid: Green Deal Fiets

Marja Ruigrok is bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam (VRA), wethouder Verkeer & Vervoer voor de gemeente Haarlemmermeer en lid van de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB). Hoe houden we de stad en het omliggende gebied volgens haar bereikbaar in de toekomst?

“In mijn vorige blog vertelde ik over de voordelen van de Metrobus. Als we het hebben over grenzeloze groei zal ook de fiets een belangrijke rol gaan spelen in het bereikbaar houden van de stad. Op initiatief van de Vervoerregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Metropoolregio Amsterdam en BYCS is daarom de Green Deal Fiets opgezet. Ons doel? 100.000 extra fietsers in onze regio voor eind 2025.

Voordelen van fietsen

Als mensen op de fiets naar hun werk gaan heeft dit eigenlijk alleen maar voordelen. Er is bewezen dat fietsen zo’n positieve impact heeft op de gezondheid dat het zorgt voor minder uitval op de werkvloer. Wanneer meer mensen de auto laten staan zorgt dat bovendien voor minder CO2-uitstoot én minder files en parkeerproblematiek.

Om alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam ook in de toekomst de ruimte te blijven geven om zich vrij te kunnen bewegen, werken we daarom met de Green Deal Fiets. Hiermee verbinden we bedrijven, overheden en kennisinstellingen om samen het fietsgebruik in de regio te stimuleren en te werken aan nieuwe innovaties voor meer fietsgebruik. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar kennisuitwisseling, fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden, fietsservicepunten en fietsvaardigheden bij kinderen.

Kinden op de fiets

Steeds minder kinderen fietsen. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat in grote steden maar liefst 25% van de jonge kinderen niet kan fietsen. Ik ben mij rot geschrokken van deze ontwikkelingen. Er zijn ouders die geen geld hebben voor een kinderfiets, of zelf ook nooit hebben leren fietsen. Andere ouders brengen hun kinderen tegenwoordig bewust overal naartoe in de auto of bakfiets omdat ze het te gevaarlijk vinden op de weg. Maar als kinderen niet leren fietsen, wordt de drempel op latere leeftijd alleen maar groter.

Vanuit de Green Deal Fiets bieden we daarom fietsvaardigheidslessen aan op kinderdagverblijven, voorscholen en in de groepen 1 en 2 en werken we daarnaast aan bewustwording bij ouders. Wat mij betreft moeten we alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks een hele generatie opgroeit die niet goed kan of durft te fietsen.

"We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks een hele generatie opgroeit die niet goed kan of durft te fietsen."

Fietsservicepunten

Er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen rondom fietsgebruik. Met de komst van de elektrische fiets is het bijvoorbeeld aantrekkelijker geworden om ook grotere afstanden per fiets af te leggen. Bij die langere ritten zie je nu wel een nieuwe behoefte ontstaan aan een stukje service onderweg.

Op de snelweg kun je altijd even stoppen bij een benzinestation. Langs langere woon-werkroutes willen we vanuit de Green Deal Fiets nu ook fietsservicepunten aanleggen. Daar kun je even schuilen voor de regen, pauzeren en je mail checken, je e-bike opladen, kleine reparaties uitvoeren of bijvoorbeeld pakketjes laten bezorgen en ophalen. Begin 2024 opent het eerste fietsservicepunt in de buurt van busstation Schiphol-Noord. Ik ben ontzettend benieuwd naar de invloed die dit gaat hebben op het aantal fietsers op die route.

Fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden

Ook voor werkgevers is er een belangrijke rol weggelegd bij het stimuleren van fietsgebruik onder hun werknemers. Sommige grote werkgevers zijn hier al actief mee bezig, maar voor kleine werkgevers zonder HRM afdeling kan dit nog best lastig zijn. Vanuit de Green Deal Fiets adviseren wij hen. Bijvoorbeeld met de fietsstimuleringstool die we binnenkort online lanceren. Met deze tool krijgen werkgevers na het beantwoorden van een kleine vragenlijst maatwerkadvies voor het stimuleren van fietsgebruik.

Kennisuitwisseling

Op dit moment zijn er veel partijen die fietsen willen stimuleren, daarom is de Green Deal Fiets ook gericht op samenwerken. Naast de initiatiefnemers van de Green Deal Fiets hebben al zo’n 20 deelnemers zich bij de Green Deal Fiets aangesloten. Naast lokale overheden zijn dat onder andere het ROC, Schiphol, BAM, Groeifiets, Decisio en Breikers.

Ik ben blij dat er tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres ook meerdere programmaonderdelen over fietsgebruik gaan. Wie meer zou willen weten over de Green Deal Fiets, of een mogelijkheid tot samenwerking of verdere kennisuitwisseling ziet, kan altijd contact opnemen met Frans Hasselaar, kernteamlid Green Deal Fiets.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven