Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Beste Bijdrage NVC 2020: De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses

Beste Bijdrage NVC 2020: De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses

NVC dagvoorzitter en CROW-directeur Pieter Litjens maakte op 4 februari bekend wie de Beste Paperbijdrage heeft geschreven voor het Nationaal verkeerskundecongres 2020. Dit zijn Matthijs Dicke-Ogenia van Goudappel en Rien Jansen van de Politieacademie met hun paper ’De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses’.

De Raad van Advies voor de beoordeling van de ingediende papers voor het Nationaal verkeerskundecongres 2020 nomineerde drie papers voor de jaarlijkse prijs voor de Beste Bijdrage aan het NVC. Deze papers zijn, naast de winnende paper, ‘Serious games’ van Edwin van Uum en Koen Vermeulen (beiden van bureau UUM); en ‘Het nieuwe 30’ van Rico Andriesse (Goudappel) en Hans Godefrooij (DTV Consultants) 

De prijswinnaar: De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses   
Op de Politieacademie (HBO-opleiding Bachelor of Policing) leren studenten om verkeersveiligheid vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Als eindtoets analyseren zij een verkeersonveilige situatie uit hun eigen werkgebied en ontwerpen ze maatregelen vanuit infrastructuur, handhaving en (voornamelijk) gedrag. Een uitdagende opdracht waarbij onvoldoende data over ongevallen, maar ook weigerachtige verkeerskundigen en weggebruikers een hoofdrol spelen. Uit de 100 verkeersonveilige situaties die het afgelopen jaar voorbij kwamen zijn waardevolle lessen te leren. De belangrijkste les: ‘Ontwerp niet om minimaal aan de richtlijnen te voldoen, maar om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de mens’. 

Genomineerde paper ‘Serious games’
Het werken met data betreft vaak het werken met harde, technocratische data die alleen door experts te begrijpen en gebruiken zijn. Hiertegenover staan ‘zachte’ data. Dit zijn de meningen en gedragskeuzes. Deze kant wordt vaak door middel van participatie benaderd. Serious games kunnen uitstekend ondersteunen bij het verzamelen van deze ‘zachte’ data zo ervaren de paperauteurs. Hierbij kunnen meningen en gedragskeuzes eenvoudiger meetbaar worden gemaakt. Met een serious game kun je bepaalde concrete vraagstukken aan een doelgroep stellen en hun acties hierop laten uitvoeren. In het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS) zijn in de afgelopen jaren meerdere praktijkexperimenten uitgevoerd, gericht op het ontwikkelen en testen van innovaties voor de integratie van mobiliteit, technologie en ruimte in steden en stedelijke regio’s. Binnen de praktijkexperimenten zijn meerdere serious games als instrument ontwikkeld. De resultaten van het IMS laten zien dat de brede toepasbaarheid van serious games interessant kan zijn voor actuele vraagstukken binnen de mobiliteit. Met de juiste aandachtspunten kan de serious game als instrument worden gebruikt om de meningen en gedragskeuzes als ‘harde’ data neer te zetten.   

Genomineerde paper: Het nieuwe 30
Er is behoefte aan een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid. Vooral de grijze wegen binnen de bebouwde kom vragen om aandacht. Hoewel zeker niet alle wegen 30 km/uur kunnen worden, is er wel een duidelijke tendens naar meer 30 km-wegen. De vraag is hoe dit moet worden vormgegeven. Het bestaande instrumentarium is niet bedacht voor 30 km-wegen die ook een zekere verkeersfunctie hebben. Om te komen tot geschikte inrichtingsvormen voor deze wegen, onderzoeken Goudappel en DTV bestaande inrichtingsvormen. Wat werkt wel en niet goed? Het eerste deelonderzoek is gereed: een data-analyse om het verband tussen wegkenmerken met snelheid, ongevallen en bus-doorstroming te onderzoeken. Het onderzoek leert meer over de complexe relatie tussen de omgeving en weginrichting met de snelheid en het aantal ongevallen. Ook biedt het al enkele handvatten voor de ontwerper. Er is geen harde bovengrens gevonden voor de maximale auto-intensiteit op een 30-weg.  

De Call for Papers NVC 2021 opent op 17 februari. Houd de website in de gaten: www.nationaalverkeerskundecongres.nl

 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven