Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Genomineerden voor de Cuperusprijs 2022 zijn bekend

Genomineerden voor de Cuperusprijs 2022 zijn bekend

Het keuzegedrag van gebruikers van crowdsensing-toepassingen, de effecten van eHMIs bij interactie met zelfrijdende auto’s en de veranderde houding van de Nederlander ten opzichte van het vliegen. Dit zijn de onderwerpen van de drie scripties die geselecteerd zijn voor de tweejaarlijkse Cuperusprijs. Deze prijs voor de beste wetenschappelijke scriptie ‘over personen- of goederenvervoer over spoor, weg en water’ is een initiatief van KIVI, CROW en Royal HaskoningDHV. De eerste, tweede en aanmoedigingsprijs worden op 2 november tijdens het Nationaal Verkeerscongres uitgereikt door juryvoorzitter Erik Verroen van de KIVI-vakgroep verkeer en vervoer, tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2022.

De genomineerde onderzoeken zijn uitgevoerd door Shiva Nischal Lingam, Sophie Buteyn en Mirjam van den Boogert aan de TU Delft.

Het keuzegedrag van de crowdsensinggebruiker
Mirjam van den Boogert deed onderzoek naar hoe crowdsensing applicaties ontworpen kunnen worden op een manier dat privacy en vertrouwen bij de gebruikers in acht worden genomen. Het doel van haar onderzoek was om erachter te komen welke factoren het keuzegedrag van gebruikers van crowdsensing-toepassingen beïnvloeden en zo de bereidheid om mee te doen verklaren. Vijf factoren zijn geselecteerd die van invloed kunnen zijn op de bereidheid van gebruikers om data te delen: financiële vergoeding, benodigde inspanning, heridentificatie, soorten data en gebruik van data. Vervolgens zijn via een online enquête 125 relevante reacties verzameld. Daaruit kwam de benodigde inspanning van de gebruiker als belangrijkste factor naar voren die van invloed is op de bereidheid om data te delen. Bijna de helft van de respondenten gaf aan bezorgd te zijn over hun privacy. Crowdsensing-applicaties zouden meer op maat gemaakt moeten worden, waarbij gebruikers kunnen aangeven welke data ze wel en niet willen delen. Daarnaast is het belangrijk dat het voor de gebruiker duidelijk is waarom de data verzameld wordt. Dit onderzoek helpt organisaties die data op het gebied van smart mobility verzamelen ethische keuzes te maken ten aanzien van privacy en vertrouwen bij de gebruikers.

 

Effecten van eHMIs op zelfrijdende auto’s  
Met de komst van de zelfrijdende auto op de openbare weg zal de communicatie met andere weggebruikers verschuiven van traditioneel oogcontact of handbewegingen naar mens-machine-interactie. Shiva Nischal Lingam onderzocht de mogelijkheden van het gebruik van ‘external Human Machine Interfaces‘(eHMis) bij interacties met zelfrijdende auto’s, specifiek bij T-splitsingen. Met een eHMi wordt een expliciete boodschap gepresenteerd aan de buitenzijde van de zelfrijdende auto. De 46 deelnemers konden via een simulator twee verschillende eHMIs ervaren. De eHMIs hadden een positief effect op de deelnemers wat betreft vertrouwen en acceptatie. Men maakte minder gebruik van het rempedaal en het verhoogde de acceptatie voor zelfrijdende voertuigen.
 

Hoe kijkt de Nederlander aan tegen het vliegen?
Sophie Buteyn onderzocht in hoeverre de houding ten opzichte van vliegreizen in de laatste jaren is veranderd en welke factoren daar aan bijdragen. Het onderzoek laat zien dat de houding ten aanzien van het vliegen zeker is veranderd, onder meer doordat men beter op de hoogte is van de vliegwereld. De deelnemers konden verdeeld worden in drie segmenten: diegene die een milieubewuste kijk op het vliegen hebben, mensen met een meer onafhankelijke blik en mensen met een minder vanzelfsprekende kijk op vliegreizen. Dit onderzoek is een eerste verkenning naar hoe de houding ten opzichte van vliegen bij een groep Nederlanders in de laatste jaren is veranderd. Het geeft suggesties voor beleidsmakers die zich richten op gedragsverandering in de samenleving en hoe je deze zou kunnen stimuleren.

 
Cuperus
De Cuperusprijzen zijn vernoemd naar Prof. ir. J.L.A. Cuperus (1896 - 1975) die zijn loopbaan in 1919 begon bij de Nederlandse Spoorwegen en in 1960 afsloot als directeur van het Spoorwegbouwbedrijf. Zijn betrokkenheid bij het onderwijs was groot. Aan de Technische Hogeschool Delft drukte hij als buitengewoon hoogleraar Spoorwegbouwkunde (1958-1966) zijn stempel op de opleiding van civiele ingenieurs en stond hij aan de wieg van de afstudeerrichtingen Verkeerskunde en Civiele Planologie. 
 
De scripties
Je kunt hier de genomineerde scripties lezen:

Het keuzegedrag van de crowdsensinggebruiker - Mirjam van den Boogert
Effecten van eHMIs op zelfrijdende auto’s - Nischal Lingam
Hoe kijkt de Nederlander aan tegen het vliegen? - Sophie Buteyn

 
Bijwonen
Je kunt de prijsuitreiking bijwonen door je hier aan te melden voor het Nationaal Verkeerskundecongres op 2 en 3 november 2022

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven