Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Dit zijn de drie genomineerden voor de Beste Bijdrage 2023

Dit zijn de drie genomineerden voor de Beste Bijdrage 2023

Het programma van het Nationaal Verkeerskundecongres komt altijd mede tot stand dankzij de vele boeiende en leerzame paper-inzendingen. De jury beoordeelt elk jaar de papers en komt tot een inhoudelijk gevarieerd programma waarbij kennis delen en inzichten opdoen centraal staan. Één van de inzenders mag met de prijs voor 'beste paperbijdrage' naar huis! De winnaar maken we op het congres zelf bekend, maar de drie genomineerden mogen we wel al verklappen.

De genomineerde papers, in willekeurige volgorde:

Liften, de vergeten optie
Door Marjan Knippenberg (Stichting NederlandLift)

Knippenberg: "Ik begon me af te vragen of je in deze tijd nog wel kon liften. Het is immers uit het straatbeeld verdwenen door de OV-jaarkaart. En zou ik bijvoorbeeld structureel naar mijn werk kunnen liften? Een afstand van 6 km van de rand van Nijmegen naar het Radboudumc."

Bijdrage risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid
Door Menno Mimpen (ANWB)

Mimpen: "Op dit moment maken circa 75.000 automobilisten gebruik van de Veilig Rijden Autoverzekering. Uit analyses van de rijscore gedurende de looptijd van de autoverzekering blijkt dat automobilisten daadwerkelijk hun rijgedrag verbeteren. De gemiddelde rijscore verbetert namelijk gedurende de looptijd van de verzekering. Daarnaast zijn er eerste toepassingen ontwikkeld met de gebundelde en anonieme rijgedragsdata. Door deze toe te passen in een machine learning model van gemeente Rotterdam kon het ongevalsrisico voor weglocaties beter worden bepaald. Vanwege deze positieve resultaten werd in 2021 door ANWB een niet-commerciële datadienst gestart voor alle wegbeheerders. Het aantal wegbeheerders met directe of indirecte toegang tot de rijgedragsdata is snel toegenomen, tot ruim 190 eind 2022. Dit is meer dan 50 procent van alle wegbeheerders in Nederland."

Eindhovense kansen met 30 km/h: uitwerking Motie, 30 tenzij
Door Sören Blankers (Arcadis)

Blankers: "Een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur als basisprincipe en alleen een hogere snelheidslimiet als dat veilig kan. Dat is de kern van de motie Kröger, die ook is overgenomen door de gemeenteraad van Eindhoven. Met het aannemen van de motie in de gemeenteraad is de eerste stap gezet in de “versnelling naar 30 km/h als norm binnen de bebouwde kom” en zo het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de leefbaarheid. Maar wat betekent dit concreet op straat? Wordt elke weg binnen de kom nu 30km/h?"

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven