NVC-Datadebat ‘De digitale overheid’; hoe worden we expert?

NVC-Datadebat ‘De digitale overheid’; hoe worden we expert?

Het NVC-Datadebat 2020 focust dit jaar op de vraag: ‘Hoe digitaliseren overheden het mobiliteitsdomein?’ Debatleider Ineke Meijer trekt het IenW- programma digitalisering overheden. Zij leidt een expertdebat met betrokken experts én met het publiek op donderdag 29 oktober van 14.45 tot 15.50 uur.

Folkert Bloembergen (RWS) vertelt in dit debat hoe de digitalisering bij overheden doorwerkt binnen Rijkswaterstaat en het programma Talking Traffic. Peter Jan Kleevens (gemeente Utrecht) gaat in op de ‘digitale gemeente’, de  relatie met verkeersmanagement en die tussen overheden en de serviceproviders. Nina Veders (HAN) legt uit wat het voertuig aan data nodig heeft om veilig (autonoom) te rijden. Eric Mink (IenW) doet verslag van de publiek-private datarelaties achter de schermen van de MaaS-apps en John Pommer (CROW-KpVV) gaat in op de publieke kennisontwikkeling rond smart mobility.

Tijdens deze expertmeeting  worden regelmatig vragen gesteld aan het publiek. Bent u al expert op dit gebied, of juist niet? Volg dit debat en deel uw kennis en uw vragen. Het Nationaal verkeerskundecongres vindt dit jaar in drie delen plaats: twee digitale bijeenkomsten op 29 oktober en 4 februari en – zo mogelijk - een post-congres op 20 mei op een locatie bij gastheer Provincie Noord-Holland. Bovendien ontvangt u bij inschrijving het boek 'Mobiliteit ontmoet filosofie'.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven