Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

Voor strategische ontwikkelingen op knooppunten is inzicht nodig in het huidige functioneren én in de wensen voor de (nabije) toekomst. Zo kun je toekomstvast ontwikkelen. Een concreet handelingsperspectief helpt om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de huidige en het toekomstige wensbeeld van de OV-knoop in kaart te brengen en vervolgens te komen tot een gezamenlijke visie over het functioneren van de mobiliteitsknoop in de huidige- en de toekomstige situatie.

Dit handelingsperspectief is ontwikkeld in het kader van het’ Landelijk OV Toekomstbeeld, werkstromen Ketens en Knopen’ in opdracht van het ministerie van IenW samen met provincies, Metropoolregio’s, vervoerders en ProRail. Initiatiefnemende stakeholders kunnen Goudappel vragen om met hen en de andere betrokken stakeholders op het OV-knooppunt het handelingsperspectief uit te voeren. Zo zijn er al handelingsperspectieven succesvol doorlopen op OV-knooppunten van allerlei verschillende niveaus zoals bijvoorbeeld Leiden Centraal, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI, Geldermalsen, Zaltbommel, Sassenheim, Enschede Kennispark en Enschede Eschmarke en de bus-knopen Haarlem Zuidoost, Heinenoord en Druten.

Tijdens de NVC-sessie deelt Rianne Roeleveld,  adviseur Mobiliteit & Ruimte bij Goudappel de eerste ervaringen die zijn opgedaan met de handelingsperspectieven. Ook gaat zij graag  in gesprek over uitdagingen in het kader van knooppuntontwikkeling om zo strategische knooppuntontwikkeling in Nederland verder te brengen. Zie ook:  https://www.goudappel.nl/projecten/goudappel-aan-de-gang-met-het-handelingsperspectief/

Aanmelden vóór 4 februari
U kunt zich nog aanmelden voor het Nationaalverkeerskundecongres 2020/2 op 4 februari en dan ook de kennissessies terugzien van het NVC 2020/1 op 29 oktober. Bovendien ontvangt u bij aanmelding het boek ‘Mobiliteit ontmoet Filosofie’. Zie: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/aanmelden Bekijk ook het NVC-programma op 4 februari op: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven