Workshopronde 1 NVC 4 nov: 30 km, verkeersveiligheidskennis, knooppunten, oversteken en ov-haltes

Workshopronde 1 NVC 4 nov: 30 km, verkeersveiligheidskennis, knooppunten, oversteken en ov-haltes

In workshopronde 1 (11.55 tot 12.25 uur) kunt u tijdens het Nationaal verkeerskundecongres onder meer kiezen voor een kennissessie over ‘het ‘Nieuwe 30’ en ‘nieuwe’ 30 km inrichtingsmogelijkheden’, voor een toelichting op een SWOV-onderzoek naar de verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren, voor een sessie over knooppuntcombinaties die aansluiten op de praktijk of een sessie over veilige fietsoversteekplaatsen en toegankelijke ov-haltes.

30 km inrichten

Marco de Baat van Goudappel en Alex Roedoe van Mobycon verzorgen een ‘dubbele’ sessie over ‘30 km in Gouda’ en over nieuwe inrichtingsmogelijkheden voor 30 km-wegen. Lees hier de onderliggende papers: Gouda omarmt het nieuwe 30 in het verkeerscirculatieplan en Duurzaam Veilige vormgeving binnen de bebouwde kom: Er is meer mogelijk dan je denkt.

Verkeersveiligheidskennis

Hoe staat het met de verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren? Wat weten ze en welke kennis hebben ze nodig? SWOV onderzocht dit. Sander van der Kint, Teun Uijtdewilligen van SWOV en Sander Kunst van de gemeente Schagen lichten de resultaten toe. Lees de onderliggende paper: Verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren

Knooppuntaansluiting-combinaties


De Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA) staat niet toe om een knooppunt tussen autosnelwegen te combineren met een aansluiting op het onderliggend wegennet. Ontvlechten levert in de praktijk problemen op. Sibren van Vliet (Witteveen + Bos) studeerde cum laude af aan NHL Stenden op dit onderwerp. Hij geeft in deze sessie hulpmiddelen voor het ontwerpen van knooppunt-aansluiting-combinaties. Lees de paper van Sibren van Vliet: Knooppunten die aansluiten op de praktijk: Nieuwe hulpmiddelen voor het ontwerpen van knooppunt-aansluiting-combinaties

Veilige fietsoversteekplaatsen en toegankelijke ov-haltes

Huub Hoenjet (Vervoerregio Amsterdam) En Ruby van der Sande Heijmans tonen in deze sessie twee methoden om de kwaliteit van infrastructuur te verbeteren op basis van beleving, data en gebruikerservaring. Huub Hoenjet gaat in op een  (gebruikers-data-)onderzoek naar toegankelijkheid en een kwaliteitsimpuls  van ov-haltes. Ruby van der Sande (Heijmans) past kennis vanuit psychologie, human factors en sociologie toe op mobiliteitsvraagstukken. Deze kennis is onder meer gebruikt in het onderzoek naar de gebruikerservaring van verkeersdeelnemers met Bikescout, onderdeel van het praktijkvoorbeeld voor fietsersoversteekplaatsen dat in deze sessie aan bod komt. 
Lees alvast de papers: Grip op ontoegankelijkheid in het OV en stem de omgeving af op de mens

Ontmoet uw collega’s weer

Bovenstaande en meer kennissessies vindt u op:  www.nationaalverkeerskundecongres.nl/programma
Heeft u zich al aangemeld? Mis het niet: live in Media Plaza, Utrecht. Gastheer provincie Utrecht heet u van harte welkom op het pré-congres op 3 november en op de congresdag 4 november: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/inschrijven

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven