Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Workshopronde 3 NVC 4 nov: Mobiliteitsdonut, veilige fietspaden, gelukkige infra en een meta-lab

Workshopronde 3 NVC 4 nov: Mobiliteitsdonut, veilige fietspaden, gelukkige infra en een meta-lab

In workshopronde 3 (14.10 tot 14.40 uur) kunt u tijdens het Nationaal verkeerskundecongres onder meer kiezen voor een kennissessie over: De Mobiliteitsdonut, een visie analoog aan de Donut-economie van Kate Raworth met als doel om vervoersarmoede te agenderen. Ook een dubbele sessie over verkeersveiligheid en comfort op fietspaden, een onderzoek naar de relatie geluk en infrastructuur en lessen uit een meta-lab tussen vier stedelijke regio’s.

Mobiliteitsdonut: op weg naar een optimale balans?
Binnen Mobycon ontwikkelde Babet Hendriks met haar collega’s ‘de Mobiliteitsdonut’ om mobiliteitsarmoede beter te agenderen. De kloof groeit tussen zij die op weg kunnen en zij die dat niet kunnen. De Mobiliteitsdonut richt zich op een balans hiertussen. Is dit mogelijk? Babet Hendriks licht deze visie toe.
Lees hier alvast de paper van Babet Hendriks: De introductie van de mobiliteitsdonut
 

Verkeersveilig en comfortabel over het fietspad
Een dubbelsessie over comfort en verkeersveilige fietspaden. Nienke Stagge voerde haar afstudeeronderzoek uit voor de provincie Fryslân. Zij onderzocht in hoeverre de richtlijnen van het CROW over de breedte van hoogwaardige regionale fietsroutes aansluiten bij de Friese situatie. In het tweede deel van de sessie zoomen Hans Godefrooij en Jos Hopmans van DTV Consultants en Leonie van Sluijs van de provincie Zeeland in op een onderzoek naar het gedrag en ervaringen van kantmarkering op het fietspad.
Lees alvast de papers van Nienke Stagge: Meer en minder voor de fiets
en de DTV-paper ’ Fietsers: “Ga eens aan de kantmarkering!”

De sociale en culturele waarde van infrastructuur 
Beperkte kennis omtrent de ‘zachte’ waarde van infrastructuur doet geen recht aan de maatschappelijke betekenis van infrastructuur, zegt Arjen Kamphuis. Naast zijn werk voor de gemeente Rotterdam rondde hij vorig jaar een onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af naar de sociale en culturele waarde van infrastructuur. In deze sessie legt hij uit hoe hij onderzoek deed naar de mate waarin enkele ‘iconische’ Rotterdamse infrastructuurprojecten bijdragen aan het geluk van bewoners en aan de aantrekkelijkheid van de stad. Hij deelt zowel interessante bevindingen en opgedane verwonderingen en spiegelt ze aan recente ontwikkelingen in het vakgebied.
Lees alvast de paper van Arjan Kamphuis: De sociale en culturele waarde van infrastructuur

Meta-lab: centraal leren uit stedelijke experimenten

Marc Dijk (Maastricht Universiteit) en Maaike Snelder (TU Delft) presenteren voorlopige resultaten van het project SUMMALab waarin een nieuwe ‘meta-lab’-benadering wordt getest. Het Nederlandse meta-lab richt zich op mobiliteits-experimenten in de Metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag en in de gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam. Een meta-lab is een verzamelplaats waar verschillende lokale onderzoeken en experimenten in samenhang worden gebracht zodat er sneller, beter en breder van de experimenten wordt geleerd. De meta-lab benadering respecteert en ondersteunt lokale leeragenda's en gebruikt het potentieel van deze experimenten om bij te dragen aan een centrale leeragenda gebaseerd op de 'grote maatschappelijke uitdagingen'.
Lees alvast de paper van Marc Dijk, Maaike Snelder, et al: Leren van Mobiliteits-Experimenten tot de Vierde Macht: een Meta-Lab tussen vier Nederlandse Stedelijke Regio’s

Ontmoet uw collega’s weer
Bovenstaande en meer kennissessies vindt u op:  www.nationaalverkeerskundecongres.nl/programma
Heeft u zich al aangemeld? Mis het niet: live in Media Plaza, Utrecht. Gastheer provincie Utrecht heet u van harte welkom op het pré-congres op 3 november en op de congresdag 4 november: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/inschrijven

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven