Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Bereikbaar, gezond en groen

Bereikbaar, gezond en groen

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is gastheer van het Nationaal Verkeerskundecongres 2024. We interviewden Wethouder Nermina Kundic over de ambities van de groeiregio en het gastheerschap.

Waarom is de Groene Metropoolregio gastheer van het congres?

De regio Arnhem-Nijmegen groeit. Er komen meer huizen, banen, bedrijven en mensen bij. Dat betekent ook meer verkeer. Om de regio bereikbaar, gezond en groen te houden, moeten we actie ondernemen. Anders worden we onbereikbaar. Dat geldt voor de steden, maar net zo goed voor de kleinere gemeenten in de regio. Tientallen jaren geleden werd er dan vooral naar de auto gekeken. Dat kan nu niet meer, we kunnen dit niet alleen maar oplossen met meer wegen. We moeten ook aandacht hebben voor bereikbaarheid te voet, per fiets en met het openbaar vervoer.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor mobiliteit in de gemeente voor de komende periode?

De grootste uitdaging is de regio bereikbaar, aantrekkelijk én leefbaar houden, terwijl we 60.000 nieuwe woningen met bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen gaan toevoegen. Dat lukt niet als we op de oude voet verder gaan. We moeten verder kijken dan alleen bereikbaarheid per auto. De auto blijft een handig vervoersmiddel, maar krijgt een minder dominante positie op de weg en in onze straten. Dan moeten wel de beschikbare alternatieven van goede kwaliteit zijn. Het maken van integrale afwegingen tussen mobiliteit, ruimte, circulariteit en andere belangen wordt steeds belangrijker.

Hoe zorgt de gemeente voor een inclusieve, duurzame stad (op het gebied van mobiliteit)?

Gemeente Arnhem heeft recent een ambitieus Duurzaam Mobiliteitsplan naar de raad gestuurd. Dit willen we verder uitwerken in concrete uitvoeringsprogramma's. De stad blijft bereikbaar met de auto, maar lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker. We willen graag wijken, winkel- en werkgebieden waar ruimte is voor ontmoeting, bewegen en groen. En een veiliger omgeving, met schonere lucht en minder auto's op straat. Daar zijn maatregelen voor nodig. Denk aan lagere maximum snelheden, verlagen van parkeernormen, uitbreiden van gereguleerd parkeren en het tegengaan van doorgaand verkeer door het centrum. We maken tegelijkertijd het fietsen en wandelen aantrekkelijker en veiliger, verbeteren het openbaar vervoer en ontwikkelen knooppunten aan de randen van de stad. Ten slotte werken we toe naar minder CO2-uitstoot, via de invoering van een Zero Emissiezone voor stadslogistiek, de doorontwikkeling van ons trolleynetwerk en de ontwikkeling van voldoende laadinfrastructuur. Wat daarbij belangrijk is: betrek de inwoners, ondernemers en belangengroepen bij het maken van de plannen.

In de zaal zitten straks een paar honderd verkeerskundigen, die zich dagelijks bezighouden met ons mobiliteitssysteem in brede zin. Welke oproep wilt u aan hen meegeven?

Denk integraal en durf ambitieus te zijn, maar zorg ervoor dat het wel behapbaar blijft. De mobiliteitstransitie is ingrijpend en een kwestie van lange adem. Werk daar stap voor stap naartoe en zorg dat je voldoende draagvlak hebt. Durf ook buiten de hokjes te denken en wees flexibel, want de mobiliteitswereld én de publieke opinie veranderen continu. Ik ben ook benieuwd naar hoe zij kijken naar hoe je een stad toekomstgericht ontwikkelt en schoon en bereikbaar houdt. Onze ideeën hebben we opgenomen in ons duurzaam mobiliteitsplan. Maar ik ben heel benieuwd hoe zij dat zien.

Wat heb ik niet gevraagd, maar wilt u wel toevoegen?

Een groeiende stad schoon en bereikbaar houden, dat zijn grote ambities en levert grote uitdagingen op, met vele dilemma’s. Je verandert immers niet zomaar welk vervoermiddel mensen gebruiken of hoe spullen in de stad worden vervoerd. Dat is een ingewikkelde puzzel. Iedereen heeft verschillende wensen en belangen die we in ogenschouw moeten nemen. Je kunt niet aan alle wensen tegemoet komen. Juist daarom is het betrekken van inwoners, ondernemers en belangengroepen cruciaal. En ik doe graag een oproep: als je je nog niet hebt opgegeven voor het Nationaal Verkeerskundecongres: meld je aan en kom op bezoek in onze groene groeiregio, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ik hoop je daar te mogen ontmoeten!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven