Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

NVC 4 februari: Het verkeer regelen op basis van milieuaspecten in Almere

NVC 4 februari: Het verkeer regelen op basis van milieuaspecten in Almere

Gemeente Almere, provincie Flevoland en Koninklijke Volker Wesselsonderneming Vialis zijn gezamenlijk een pilot gestart in Almere om het verkeer te regelen op basis van milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstof vervuiling. Op 4 februari vertellen Martijn van Beek (Vialis) en Sjaak Roosenboom (Gemeente Almere) hoe dit tot nu toe werkt.  

 

Verder lezen

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

Voor strategische ontwikkelingen op knooppunten is inzicht nodig in het huidige functioneren én in de wensen voor de (nabije) toekomst. Zo kun je toekomstvast ontwikkelen. Een concreet handelingsperspectief helpt om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de huidige en het toekomstige wensbeeld van de OV-knoop in kaart te brengen en vervolgens te komen tot een gezamenlijke visie over het functioneren van de mobiliteitsknoop in de huidige- en de toekomstige situatie.

Verder lezen

Uitreiking Cuperusprijs 2020 op het Nationaal verkeerskundecongres

Uitreiking Cuperusprijs 2020 op het Nationaal verkeerskundecongres

Verhandelbare spitskredieten, een aantrekkelijke hub en de first mile van de combinatie fiets+ov. Dit zijn de onderwerpen van drie scripties die geselecteerd zijn voor de tweejaarlijkse Cuperusprijs. Deze prijs voor de beste wetenschappelijke scriptie ‘over personen- of goederenvervoer over spoor, weg en water’ is een initiatief van KIVI, CROW, RHDHV, NS en Prorail. De eerste, tweede en aanmoedigingsprijs worden op 29 oktober uitgereikt door juryvoorzitter Jan Eikema van de KIVI-vakgroep verkeer en vervoer, tijdens het digitale Nationaal verkeerskundecongres 2020.

Verder lezen

NVC-Datadebat ‘De digitale overheid’; hoe worden we expert?

NVC-Datadebat ‘De digitale overheid’; hoe worden we expert?

Het NVC-Datadebat 2020 focust dit jaar op de vraag: ‘Hoe digitaliseren overheden het mobiliteitsdomein?’ Debatleider Ineke Meijer trekt het IenW- programma digitalisering overheden. Zij leidt een expertdebat met betrokken experts én met het publiek op donderdag 29 oktober van 14.45 tot 15.50 uur.

Verder lezen

BLOG: Nettie Bakker | NVC, van congres naar Vakbeweging

BLOG: Nettie Bakker | NVC, van congres naar Vakbeweging

Recent is een unieke blog-uitvraag aan u gelanceerd als professional in de wereld van verkeer en vervoer. Een blog, niet te vergelijken met welke andere blog dan ook. Inhoudelijk gaat deze blog over uw persoonlijke visie op het vakgebied; dat word je toch niet dagelijks gevraagd. Nóg unieker is dat deze bloguitvraag staat voor een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van je eigen vakgebied, dus aan vakbeweging. Ten slotte is deze blog gekoppeld aan het jaarlijkse Nationaal verkeerskundecongres, waarmee het een majeure stap zet in het transformeren van het Nationaal verkeerskundecongres tot een nationale (verkeerskundige)vakbeweging.

Verder lezen

Terug naar boven