NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

Welke individuele en maatschappelijke waarde biedt het vakgebied mobiliteit? Wat zijn de uitgangspunten? Is het vakgebied op de goede weg? Zijn de fundamenten toekomstvast? Of moeten we ze herzien? Op basis van zeven ingediende blogs over de beweging van het vakgebied, legt dagvoorzitter Pieter Litjens op 4 febr tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 een aantal stellingen voor aan het publiek en bespreekt ze vervolgens met Daan Roovers: Wat zegt de filosofie bijvoorbeeld  over uitgangspunten, impact of de rol van experts?

Verder lezen

Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Risico gestuurd werken aan de verbetering van verkeersveiligheid vraagt een andere manier van denken dan bij correctief sturen van verkeersveiligheidsbeleid op basis van ongevallencijfers. Hoe kun je er als overheid dan voor zorgen, dat je vooruitlopend op een waterdichte risico gestuurde aanpak het beschikbare geld zo effectief mogelijk gebruikt om de infrastructuur verkeersveiliger te maken?

Verder lezen

NVC-vakblog: Breder kijken naar en fundamenteel anders denken over mobiliteit

NVC-vakblog: Breder kijken naar en fundamenteel anders denken over mobiliteit

Breed kijken naar het fenomeen mobiliteit biedt kansen en uitdagingen om het fenomeen mobiliteit beter te positioneren en de range van interventies en maatregelen te vergroten. Dit vraagt om anders denken over mobiliteit, uiteindelijk ten faveure van een duurzame vitale, mobiele samenleving, ook voor bedrijven, die people- en planetproof is. Deze blog is ingediend voor het programmaonderdeel Vakbeweging dat op het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 op 4 februari plaatsvindt.

Verder lezen

NVC-vakblog: Is mobiliteit een essentieel vakgebied?

NVC-vakblog: Is mobiliteit een essentieel vakgebied?

Het is december 2020 wanneer ik mijn gedachten orden voor een blog. We zitten midden in lockdown 2. De vraag wat wel en niet essentieel is, wordt in deze tijd zeer actueel. Dat gaat niet alleen over winkels en beroepen, zelfs niet over basisbegrippen als verbinden, bewegen of vervoer. Het gaat vooral over wat bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwing. Ofwel: de bijdrage aan verduurzaming, gezondheid, inclusiviteit en solidariteit maken een vakgebied essentieel. Betrek ik dit op mobiliteit, dan verdient de vraag of mobiliteit een essentieel vakgebied is, een volmondig ‘ja’. Deze blog is ingediend voor het programmaonderdeel Vakbeweging dat op het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 op 4 februari plaatsvindt.

Verder lezen

NVC-vakblog: De juiste aandacht om ernstige ongevallen te voorkomen

NVC-vakblog: De juiste aandacht om ernstige ongevallen te voorkomen

Vlak na Kerst kan ik ‘s nachts niet in slaap komen. De berichten die ik in bed las tollen door mijn hoofd: Twee doden bij een eenzijdig ongeval in Wassenaar. Een gehaaste jongen van 16 vergist zich bij een spoorwegovergang en wordt geschept door de tweede trein. Een eveneens 16-jarige jongen belandt door een noodlottig ongeval in een kanaal en overlijdt. Deze blog is ingediend voor het programmaonderdeel Vakbeweging dat op het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 op 4 februari plaatsvindt.

Verder lezen

Terug naar boven