NVC-vakblog: Verkeerskunde: geen evolutie maar revolutie!

NVC-vakblog: Verkeerskunde: geen evolutie maar revolutie!

Vasthouden aan de richtlijn of met elke wind meewaaien? Alles van een afstand bekijken of met de neus op straat? Inspraak of geen ruimte voor dialoog? Innovatief of conservatief? Waar bevindt de ideale verkeerskundige zich op dit spectrum? Deze blog is ingediend voor het programmaonderdeel Vakbeweging dat op het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 op 4 februari plaatsvindt.

Verder lezen

NVC 4 februari: Verkeersmodellen die rekening houden met dynamische effecten

NVC 4 februari: Verkeersmodellen die rekening houden met dynamische effecten

Verkeersmodellen zijn niet meer weg te denken als onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken. Werden ze in het begin vooral ingezet voor strategische lange-termijnvraagstukken, is er nu een verschuiving naar operationele vraagstukken waaronder incidenten en wegwerkzaamheden. Maar kunnen de traditionele statische verkeersmodellen wel één-op-één worden ingezet voor de operationele vraagstukken van vandaag en morgen?

Verder lezen

NVC 4 februari: Vliegen naar de veilige schoolomgeving

NVC 4 februari: Vliegen naar de veilige schoolomgeving

Het is een dagelijks patroon, elke ochtend de kinderen op de achterbank van de auto en vervolgens op weg naar school. En dan heb je ook nog de groepen fietsende en wandelende kinderen en ouders… Veel kinderen en ouders reizen dagelijks in groten getale naar school en in de middag weer naar huis. Tijdens deze ‘spitsuren’ ontstaan vaak onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties. Dat kan anders. Antea Group analyseert met dronebeelden de specifieke knelpunten.

 

Verder lezen

NVC 4 februari: Het verkeer regelen op basis van milieuaspecten in Almere

NVC 4 februari: Het verkeer regelen op basis van milieuaspecten in Almere

Gemeente Almere, provincie Flevoland en Koninklijke Volker Wesselsonderneming Vialis zijn gezamenlijk een pilot gestart in Almere om het verkeer te regelen op basis van milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstof vervuiling. Op 4 februari vertellen Martijn van Beek (Vialis) en Sjaak Roosenboom (Gemeente Almere) hoe dit tot nu toe werkt.  

 

Verder lezen

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

NVC 4 februar: OV-knooppunten van de toekomst, een handelingsperspectief!

Voor strategische ontwikkelingen op knooppunten is inzicht nodig in het huidige functioneren én in de wensen voor de (nabije) toekomst. Zo kun je toekomstvast ontwikkelen. Een concreet handelingsperspectief helpt om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de huidige en het toekomstige wensbeeld van de OV-knoop in kaart te brengen en vervolgens te komen tot een gezamenlijke visie over het functioneren van de mobiliteitsknoop in de huidige- en de toekomstige situatie.

Verder lezen

Terug naar boven