NVC 4 februari: Speel mee! Games als instrument voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit

NVC 4 februari: Speel mee! Games als instrument voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit

De beste manier om meer te leren over serious games is door te ervaren. Speel aanstaande donderdag tijdens een dubbelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres de serious game Mobipolis en leer spelend over duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Spelleiders zijn Edwin van Uum en Koen Vermeulen.

Verder lezen

NVC 4 februari: Gewenst reisgedrag: een ABC’tje?

NVC 4 februari: Gewenst reisgedrag: een ABC’tje?

Of en hoe we naar onze werklocatie reizen, wordt meer dan ooit bepaald door het type werk van die dag. Nu we gewend zijn geraakt aan thuiswerken, hoeven we niet meer per definitie de deur uit. Afhankelijk van wat we gaan doen, bepalen we of en zo ja, welke reis we maken. Oftewel: Activity Based Commuting. Mirjam de Keizer en Arnold Helfrich van &Morgen leggen in een sessie op 4 februari  tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 uit wat hun visie is op Activity Based Commuting. Een voorproefje van de sprekers.

Verder lezen

NVC 4 februari: DG Kees van der Burg roept op tot liefdevolle mobiliteit

NVC 4 februari: DG Kees van der Burg roept op tot liefdevolle mobiliteit

DG Mobiliteit Kees van der Burg roept op 4 februari  tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 alle mobiliteitsdeskundigen op om het ministerie te inspireren, te spiegelen en scherp te houden. Want de opgaven en uitdagingen zijn enorm. De DG schetst alle opgaven en roept op om samen de juiste balans te zoeken in het blijven voldoen aan de publieke waarden: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het mobiliteitssysteem, wetende dat er schaarste is op het gebied van geld, ruimte en bronnen. En te komen tot liefdevolle mobiliteit.

Verder lezen

NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

NVC 4 februari: Daan Roovers, Denker des Vaderlands over vakbeweging mobiliteit

Welke individuele en maatschappelijke waarde biedt het vakgebied mobiliteit? Wat zijn de uitgangspunten? Is het vakgebied op de goede weg? Zijn de fundamenten toekomstvast? Of moeten we ze herzien? Op basis van zeven ingediende blogs over de beweging van het vakgebied, legt dagvoorzitter Pieter Litjens op 4 febr tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2 een aantal stellingen voor aan het publiek en bespreekt ze vervolgens met Daan Roovers: Wat zegt de filosofie bijvoorbeeld  over uitgangspunten, impact of de rol van experts?

Verder lezen

Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Risico gestuurd werken aan de verbetering van verkeersveiligheid vraagt een andere manier van denken dan bij correctief sturen van verkeersveiligheidsbeleid op basis van ongevallencijfers. Hoe kun je er als overheid dan voor zorgen, dat je vooruitlopend op een waterdichte risico gestuurde aanpak het beschikbare geld zo effectief mogelijk gebruikt om de infrastructuur verkeersveiliger te maken?

Verder lezen

Terug naar boven